Toplana a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Toplana a.d. Banja Luka Nabavka pločastih izmjenjivača Otvoreni IPROS d.o.o. Slovenija 25.8.2011. 49.619,40 Službeni glasnik BiH 76/11
Toplana a.d. Banja Luka Nabavka mjerno regulacione opreme Otvoreni Ganges d.o.o. Doboj 26.8.2011. 20.987,23 Službeni glasnik BiH 76/11
Toplana a.d. Banja Luka Mašinski radovi i izrada opreme koja će se izvoditi prilikom sanacije kvarova Otvoreni Montmontaža d.o.o. Banja Luka 9.11.2011. 595,25 Službeni glasnik BiH 98/11
Toplana a.d. Banja Luka Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala, papira, tonera, reklamnog materijala i štampanje zakonski predviđenih obrazaca, računa sa logom i svih drugih obrazaca Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 3.11.2011. 28.053,28 Službeni glasnik BiH 98/11
Toplana a.d. Banja Luka Građevinski radovi prilikom sanacije kvarova na toplotnoj mreži. Otvoreni HIDRO - KOP d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.12.2011. 1.787,15 Službeni glasnik BiH 102/11
Toplana a.d. Banja Luka Nabavka kugl slavina i leptirastih ventila Otvoreni Intermetal Banja Luka Banja Luka 20.3.2015. 750.000,00 SG 26/15
Toplana a.d. Banja Luka Nabavka crnih čeličnih cijevi i prateće opreme Otvoreni 21 maj d.o.o. Banja Luka Banja Luka 12.3.2015. 750.000,00 SG 26/15
Toplana a.d. Banja Luka Nabavka goriva za auta i radne mašine Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 17.4.2015. 165.000,00 SG 41/15
Toplana a.d. Banja Luka Nabavka rastavljivih pločastih izmijenjivača Otvoreni Intermetal Banja Luka Banja Luka 19.5.2015. 77.386,00 SG 45/15
Toplana a.d. Banja Luka Nabavka radova - izrada segmenata eko paketa i ekrana kotlova 58 MW Pregovarački TPK-EPO Proizvodnja d.o.o. Hrvatska 9.6.2015. 605.921,20 SG 57/15
Toplana a.d. Banja Luka Nabavka hemijski pripremljene omekšane vode Pregovarački EKVATOR d.o.o. Banja Luka 26.6.2015. 510.000,00 SG 63/15
Toplana a.d. Banja Luka Nabavka predizolovanih cijevi, prateće opreme i armatura Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 5.8.2015. 780.000,00 SG 72/15
Toplana a.d. Banja Luka Nabavka drvne sječke Otvoreni Medex-prom d.o.o. Šipovo 4.9.2015. 12.600.000,00 SG 79/15
Toplana a.d. Banja Luka Nabavka pumpi Otvoreni Intermetal Banja Luka Banja Luka 9.9.2015. 780.000,00 SG 79/15