JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 2- Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 23.1.2015. 6.002,99 SG 15/15
JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 6- Nabavka sredstava za higijenu Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 26.1.2015. 9.640,50 SG 15/15
JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 1- Nabavka štampanog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 23.1.2015. 1.951,59 SG 15/15
JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 2- Nabavka tehničkog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 27.1.2015. 28.576,00 SG 15/15
JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 1- Nabavka pekarskih proizvoda Otvoreni SZTPR Bereg Sokolac 2.2.2015. 21.431,00 SG 15/15
JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 2- Nabavka mesa i mesnih prerađevina Otvoreni KLAONICA I FABRIKA ZA PRERADU MESA o.d.p. Han Pijesak 2.2.2015. 27.360,00 SG 15/15
JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 3- Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda Otvoreni Onogošt d.o.o. Sokolac Sokolac 28.1.2015. 15.987,17 SG 15/15
JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 4- Nabavka prehrambenih proizvoda Otvoreni Onogošt d.o.o. Sokolac Sokolac 28.1.2015. 53.188,71 SG 15/15
JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 5- Nabavka voća i povrća Otvoreni Onogošt d.o.o. Sokolac Sokolac 28.1.2015. 23.158,11 SG 15/15
JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac Nabavka goriva, ulja i maziva za potrebe JZU Psihijatrijske bolnice Sokolac Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.6.2015. 7.120,02 SG 57/15
JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac Nabavka lož ulja, ekstra lako Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 2.10.2015. 104.000,00 SG 81/15