Vodovod, društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vodovod, društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar Nabavka gasnog hlora i tečnog hlora Otvoreni INTER IMPEX d.o.o. Tuzla Tuzla 29.12.2014. 11.800,00 SG 10/15
Vodovod, društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar Lot 1- Nabavka kancelarijskog materijala: obrasci, pribor i papir Otvoreni IC Štamparija d.o.o. Mostar 31.12.2014. 5.096,52 SG 10/15
Vodovod, društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar Lot 2- Nabavka tonera Otvoreni IC Štamparija d.o.o. Mostar 31.12.2014. 7.968,50 SG 10/15
Vodovod, društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar Nabavka nafte i naftnih derivata (EURO Dizel 4 BAS EN 590, EURO Dizel 5BASEN590, Premium BMB95 i motornih ulja) Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 16.1.2015. 44.186,43 SG 10/15