JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić Nabavka lijekova i sanitetskog materijala Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2014. 91.447,26 Službeni glasnik BiH 94/14
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić LOT 1: Nabavka prehrambenih proizvoda Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.11.2014. 164.487,40 Službeni glasnik BiH 94/14
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić LOT 2: Nabavka higijenskih sredstava Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 26.11.2014. 9.592,49 Službeni glasnik BiH 94/14