Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH Lot 1: Usluge informatičke obuke za 200 državnih službenika iz različitih institucija sa nivoa BiH Otvoreni Grupa ponuđača CCED Sarajevo, NET PRO d.o.o. Brčko, BHM d.o.o., ETC ECDL d.o.o. Banja Luka, koju zastupa glavni ponuđač CCED Sarajevo Sarajevo 28.12.2010. 49.925,00 Službeni glasnik BiH 3/11
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH Lot 2: Usluge informatičke obuke za 750 državnih službenika iz različitih organa uprave sa nivoa Federacije BiH Otvoreni Grupa ponuđača CCED Sarajevo, NET PRO d.o.o. Brčko, BHM d.o.o., ETC ECDL d.o.o. Banja Luka, koju zastupa glavni ponuđač CCED Sarajevo Sarajevo 28.12.2010. 419.762,50 Službeni glasnik BiH 3/11
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH Lot 3: Usluge informatičke obuke za 500 državnih službenika iz različitih organa uprave Republike Srpske Otvoreni Grupa ponuđača CCED Sarajevo, NET PRO d.o.o. Brčko, BHM d.o.o., ETC ECDL d.o.o. Banja Luka, koju zastupa glavni ponuđač CCED Sarajevo Sarajevo 28.12.2010. 279.850,00 Službeni glasnik BiH 3/11
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH Lot 4: Usluge informatičke obuke za 150 državnih službenika iz različitih organa uprave Brčko BiH Otvoreni Grupa ponuđača KING ICT d.o.o Sarajevo, KING ICT d.o.o. Zagreb, koju zastupa glavni ponuđač KING ICT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.12.2010. 70.200,00 Službeni glasnik BiH 3/11
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH Nabavka konsultantskih usluga - osiguranje tehničke pomoći za implementaciju projekta podrške reformi javne uprave Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standard za razmjenu podataka Ograničeni INFODOM d.o.o. Zagreb Hrvatska 23.5.2011. 191.571,12 Službeni glasnik BiH 49/11
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH Nabavka usluga za implementaciju projekta Informacijski sistem upravljanja budžetom Ograničeni KONCERN SRC sistemske integracije d.o.o. Srbija, SRC d.o.o. Slovenija i AvaCom Group d.o.o. Mostar Srbija, Slovenija, BiH 27.7.2011. 639.744,26 Službeni glasnik BiH 68/11
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH Lot 1: Usluge informatičke obuke za 100 državnih službenika iz različitih institucija sa nivoa BiH Pregovarački Grupa ponuđača CCED Sarajevo, NET PRO d.o.o. Brčko, BHM d.o.o., ETC ECDL d.o.o. Banja Luka, koju zastupa glavni ponuđač CCED Sarajevo Sarajevo 8.12.2011. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH Lot 2: Usluge informatičke obuke za 375 državnih službenika iz različitih organa uprave sa nivoa Federacije BiH Pregovarački Grupa ponuđača CCED Sarajevo, NET PRO d.o.o. Brčko, BHM d.o.o., ETC ECDL d.o.o. Banja Luka, koju zastupa glavni ponuđač CCED Sarajevo Sarajevo 8.12.2011. 175.125,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH Lot 3: Usluge informatičke obuke za 250 državnih službenika iz različitih organa uprave Republike Srpske Pregovarački Grupa ponuđača CCED Sarajevo, NET PRO d.o.o. Brčko, BHM d.o.o., ETC ECDL d.o.o. Banja Luka, koju zastupa glavni ponuđač CCED Sarajevo Sarajevo 8.12.2011. 114.750,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH Lot 4: Usluge informatičke obuke za 75 državnih službenika iz različitih organa uprave Brčko BiH Pregovarački Grupa ponuđača KING ICT d.o.o Sarajevo, KING ICT d.o.o. Zagreb, koju zastupa glavni ponuđač KING ICT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.12.2011. 29.610,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH Javna nabavka pojedinačnih komponenti za informacijsko komunikacijske i računarske sisteme centralnih organa vlada u BiH za projekat Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH - Implementacija faze I Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 24.5.2012. 164.061,35 Službeni glasnik BiH 45/12
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH Javna nabavka pojedinačnih komponenti za rad BMIS softvera za budžetske korisnike u organima uprave u BiH za implementaciju projekta Informacijski sistem upravljanja budžetom Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 27.10.2012. 290.109,76 Službeni glasnik BiH 79/12
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH Nabavka dodatnih usluga za implementaciju projekta Informacijski sistem upravljanja budžetom Pregovarački SRC sistemske integracije d.o.o Slovenija i Srbija, Ava Com Group d.o.o. Srbija, Slovenija, Mostar 17.4.2013. 143.716,78 Službeni glasnik BiH 32/13
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH Usluga za implementaciju projekta Rodno odgovorno budžetiranje (proširenje informacionog sistema za upravljanje budžetom - BMIS softverskom komponentom za rodno-odgovorno budžetiranje Pregovarački SRC sistemske integracije d.o.o Slovenija i Srbija, Ava Com Group d.o.o. Srbija, Slovenija, Mostar 11.4.2014. 155.114,42 Službeni glasnik BiH 30/14