JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 2: Tipska kućišta za transformatorske stanice 10(20)0,4 kV Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 21.12.2010. 186.550,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Zračne komore za gašenje luka sa prilagodnim elementima za ugradnju na pol rastavljača LRSK 6/400 (630) Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 10.3.2011. 71.190,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 3: Silikonski 20 kV izolatori za LRS-6/400-600 i TNO-6 Tender broj 014-01-OTP-I/l 1 Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 21.3.2011. 124.476,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 2: Spojno polužje i obujmice za LRS-6/400-600 i TNO-6 Tender broj 014-01-OTP-1/111 Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 10.3.2011. 58.687,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 1: Komponente za linijske rastavljače LRS-6/400-600 i sklopova za nosač SN osigurača TNO-6 Tender broj 014-01-OTP-I/11 Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 10.3.2011. 262.892,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 8: NN osigurači i postolja - Tender broj 044-01-OTP/11 Otvoreni ETI d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 270.883,50 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 6: NN prekidači - Tender broj 044-01 -OTP/11 Otvoreni Elektro-Milas d.o.o. Ljubuški 9.3.2011. 81.934,43 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 5: Kablovi i kablovski pribor -Tender broj 044-01-OTP/11 Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 10.3.2011. 95.932,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 4: Aluminijska kućišta za kablovske ormare - Tender broj 044-01-OTP/11 Otvoreni Elegija d.o.o. Sarajevo 16.3.2011. 152.925,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 2: Aluminijska kućišta za TS 10(20)0.4 kV - Tender broj 044-01-OTP/11 Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 21.3.2011. 568.100,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 3: Aluminijska kućišta za stubne TS - Tender broj 044-01-OTP/11 Otvoreni TVORNICA ELEKTRO OPREME d.d. Sarajevo 17.3.2011. 122.360,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 5: Tropolne autopneumatske sklopke za unutrašnju montažu sa zračnim komorama za gašenje luka Tender broj 014-01-OTP-1/11 Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 10.3.2011. 16.830,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Montažni materijal za priključne ormare Otvoreni KONVAR d.o.o. Sarajevo 21.3.2011. 70.019,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Bakarne šipke Otvoreni ELCOR d.o.o. Grude 28.3.2011. 86.094,44 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo SF 6 postrojenja Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 12.4.2011. 59.510,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Usluge tipskog ispitivanja kablovskih priključnih ormara, NN ormara za stubne trafostanice i NN blokova Pregovarački MH Elektroprivreda RS, ZP Istraživačko razvojni Centar Elektroenergetike IRCE Istočno Sarajevo 7.3.2011. 25.700,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo NN rastavne sklopke Otvoreni Ramić-Trade d.o.o. Hrvatska 26.4.2011. 161.443,09 Službeni glasnik BiH 36/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ponovljeni tender za 24 kV SF6 blokove Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 6.5.2011. 87.121,00 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatna Nabavka kablova i kablovskog pribora Pregovarački Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 4.10.2011. 29.280,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatna nabavka NN osigurača i postolja za proizvodne potrebe ugovornog organa Pregovarački EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Sarajevo 20.1.2012. 27.100,60 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatna nabavka NN prekidača prekidača za proizvodne potrebe ugovornog organa Pregovarački Elektro-Milas d.o.o. Ljubuški 20.1.2012. 35.613,45 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka kablova i kablovskog pribora Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 15.2.2012. 36.530,76 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 1: Niskonaponski osigurači Otvoreni ETI d.o.o. Sarajevo 18.6.2012. 92.767,90 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 3: Kablovi i kablovski pribor Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 18.6.2012. 76.651,20 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 4: Betonska kućišta za TS Otvoreni PROMINVEST d.o.o. Konjic 20.6.2012. 95.150,00 Službeni glasnik BiH 56/12