Sudska policija FBIH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Sudska policija FBIH Lot 1: Održavanje i servisiranje opreme za kontra-diverzionu zaštitu u Sudskoj policiji FBiH Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 23.12.2010. 64.102,40 Službeni glasnik BiH 3/11
Sudska policija FBIH Lot 2: Održavanje i servisiranje sistema (opreme) videonadzora u Sudskoj policiji FBiH Otvoreni PERAN SECURITY SYSTEMS d.o.o. Sarajevo 23.12.2010. 5.405,40 Službeni glasnik BiH 3/11
Sudska policija FBIH Lot 3: Održavanje i servisiranje sistema radio veze u Sudskoj policiji FBiH Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 23.12.2010. 12.245,93 Službeni glasnik BiH 3/11
Sudska policija FBIH Lot 1: Održavanje i servisiranje službenih motornih vozila u Sarajevu Otvoreni FAU-WE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.1.2011. 11.000,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Sudska policija FBIH Lot 2: Održavanje i servisiranje službenih motornih vozila u Zenici Otvoreni AS Autocentar Zenica Zenica 26.1.2011. 23.627,43 Službeni glasnik BiH 13/11
Sudska policija FBIH Lot 3: Održavanje i servisiranje službenih motornih vozila u Bihaću Otvoreni ASD-BP d.o.o. Bihać 26.1.2011. 6.877,18 Službeni glasnik BiH 13/11
Sudska policija FBIH Lot 4: Održavanje i servisiranje službenih motornih vozila u Mostaru Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 26.1.2011. 6.356,91 Službeni glasnik BiH 13/11
Sudska policija FBIH Lot 6: Osiguranje službenih motornih vozila Sudske policije u Federaciji BiH Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 26.1.2011. 86.846,78 Službeni glasnik BiH 13/11
Sudska policija FBIH Lot 8: Osiguranje službenika Sudske policije u Federaciji BiH od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 26.1.2011. 82.515,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Sudska policija FBIH Lot 9: Osiguranje objekata i stvari Sudske policije Federacije BiH u Sarajevu od opasnosti Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 26.1.2011. 7.320,03 Službeni glasnik BiH 13/11
Sudska policija FBIH Lot 12: Vulkanizerske usluge i pranje službenih motornih vozila u Zenici Otvoreni Babić Bisstours d.o.o. Zenica Zenica 26.1.2011. 243,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Sudska policija FBIH Lot 13: Vulkanizerske usluge i pranje službenih motornih vozila u Bihaću Otvoreni Berlina d.o.o. Bihać 26.1.2011. 215,65 Službeni glasnik BiH 13/11
Sudska policija FBIH Lot 15: Vulkanizerske usluge i pranje službenih motornih vozila u Mostaru Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 26.1.2011. 331,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Sudska policija FBIH Lot 16: Vulkanizerske usluge i pranje službenih motornih vozila u Širokom Brijegu Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 26.1.2011. 136,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Sudska policija FBIH Lot 20: Tekuće održavanje objekata i prostorija Sudske policije Federacije BiH u Sarajevu Otvoreni Oki upravitelj d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.1.2011. 57,90 Službeni glasnik BiH 13/11
Sudska policija FBIH Lot 1: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Sarajevu Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.2.2011. 39.975,80 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 2: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Tuzli Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.2.2011. 25.624,46 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 3: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Gradačcu Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.2.2011. 6.559,87 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 4: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Živinicama Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 26.1.2011. 10.287,22 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 5: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Gračanici Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.2.2011. 3.279,93 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 6: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Zenici Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 28.1.2011. 32.800,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 7: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Visokom Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 26.1.2011. 19.585,80 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 8: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Zavidovićima Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 28.1.2011. 18.757,50 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 9: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Bihaću Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.2.2011. 23.999,97 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 11: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Cazinu Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 4.2.2011. 4.400,00 Službeni glasnik BiH 15/11