Grad Prijedor

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Prijedor Izrada šumsko privredne osnove Otvoreni Šuma plan d.o.o. Banja Luka 31.3.2014. 88.899,20 Službeni glasnik BiH 26/14
Grad Prijedor Izvođenje radova na objektu Pozorišta Prijedor Otvoreni Tekton d.o.o. Banja Luka 11.7.2014. 364.944,56 Službeni glasnik BiH 60/14
Grad Prijedor Izgradnja puteva i ulica Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 1.9.2014. 998.145,75 Službeni glasnik BiH 79/14
Grad Prijedor Lot 1: Redovno održavanje puteva na području Grada Prijedor Otvoreni Niskogradnja Marjanović d.o.o. Prijedor Prijedor 15.9.2014. 965.341,88 Službeni glasnik BiH 79/14
Grad Prijedor Lot 2: Redovno održavanje puteva na području Grada Prijedor Otvoreni Vučković export-import d.o.o. Banja Luka 15.9.2014. 384.615,38 Službeni glasnik BiH 79/14
Grad Prijedor Pružanje usluga održavanja ulične rasvjete za period od okončanja predmetnog postupka nabavke do 01.04.2016.godine Otvoreni KARAN d.o.o. Prijedor 23.7.2015. 74.874,00 SG 66/15
Grad Prijedor Lot 1 - Nabavka i isporuka plastenika (24 komada) Otvoreni OPŠTA POLJOPRIVREDNO PROIZVODNO PROMETNO USLUŽNA ZADRUGA BIOS p.o. Visoko 31.7.2015. 53.333,28 SG 68/15
Grad Prijedor Lot 2 - Nabavka i isporuka mješaona stočne hrane (31 komad) Otvoreni FPM NOVA MEHANIKA d.o.o. Kozarska Dubica 31.7.2015. 60.946,00 SG 68/15
Grad Prijedor Lot 3 - Nabavka i isporuka muzilica (5 komada) Otvoreni ITC d.o.o. Zenica 31.7.2015. 4.039,54 SG 68/15
Grad Prijedor Sanacija mosta preko potoka Zamoštanica, na lokalnom putu L 12 u naselju Babići u Prijedoru Pregovarački Unijat-M d.o.o. Prijedor 4.8.2015. 14.113,11 SG 72/15
Grad Prijedor Nabavka, isporuka i montaža fabrikovanih prodajnih tezgi na Zelenoj pijaci u naselju Pećani na području Grada Prijedor Otvoreni BETON-GAL d.o.o. Sanski Most 1.10.2015. 85.938,30 SG 84/15
Grad Prijedor Izvođenje radova na izradi čelične nadstrešnice na Zelenoj pijaci na Pećanima u Prijedoru Otvoreni Tekton d.o.o. Banja Luka 1.10.2015. 464.550,00 SG 84/15
Grad Prijedor Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, ugradnju i testiranje opreme za potrebe računarske mreže Gradske uprave Grada Prijedor. Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 22.10.2015. 54.664,00 SG 85/15
Grad Prijedor Održavanje puteva iz sredstava od naknada za korištenje šuma i voda na području grada Prijedor Otvoreni Niskogradnja Marjanović d.o.o. Prijedor 10.12.2015. 221.645,50 SG 99/15