Stručne službe Vlade Kantona 10

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Stručne službe Vlade Kantona 10 Zajednička nabavka goriva za motorna vozila za 17 institucija, 350.000. litara Otvoreni Zabrišće & BM d.o.o. Livno Livno 22.5.2014. 581.987,70 Službeni glasnik BiH 45/14
Stručne službe Vlade Kantona 10 Zajednička nabava tonera I punjenja za printere faks aparate i aparate za kopiranje za 17 institucija Otvoreni Informatički centar d.o.o. Livno Livno 9.6.2014 32.819,45 Službeni glasnik BiH 46/14
Stručne službe Vlade Kantona 10 Zajednička nabavka uredskog materijala za 17 institucija Otvoreni Tiskara Periša d.o.o. Livno 20.1.2015. 60.662,58 SG 17/15