Sudska policija BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Sudska policija BiH Lot 14: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Novom Travniku Otvoreni T dizel d.o.o. Novi Travnik 17.12.2010. 26.600,00 Službeni glasnik BiH 3/11
Sudska policija BiH Lot 22: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Goraždu Otvoreni Enol d.o.o Goražde 17.12.2010. 8.820,00 Službeni glasnik BiH 3/11
Sudska policija BiH Lot 23: Kancelarijski materijal za potrebe Sudske policije FBiH Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.12.2010. 45.995,17 Službeni glasnik BiH 3/11
Sudska policija BiH Lot 24: Sredstva za održavanje čistoće u Sudskoj policiji FBiH Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 17.12.2010. 4.061,14 Službeni glasnik BiH 3/11