JP BH Pošta d.o.o. - Centar pošta Bihać

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP BH Pošta d.o.o. - Centar pošta Bihać Nabavka tečnih goriva sa sukcesivnom isporukom za potrebe CP Bihać Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 24.11.2010. Službeni glasnik BiH 1/11