JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Čelična užad Otvoreni UUŽE COMMERCE d.o.o. Tuzla 16.12.2010. 146.964,50 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Zaštitarske usluge Pregovarački PROTECTION BH d.o.o. Živinice Živinice 1.12.2010. 85.536,00 Službeni glasnik BiH 3/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Izrada i rekonstrukcija jamskih prostorija Pregovarački Rudar d.o.o. Tuzla 1.12.2010. 82.800,00 Službeni glasnik BiH 3/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 1: Gume za damper kamione 36.00-51 minimalne vremenske garancije 4.000 mč Pregovarački Unitrade d.o.o. Ljubuški 10.12.2010. 291.600,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 2: Gume za damper kamione 33.00-51 minimalne vremenske garancije 4.000 mč Pregovarački NIPED eood Bugarska 10.12.2010. 624.608,20 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 3: Gume za damper kamione 27.00-49 minimalne vremenske garancije 4.000 mč Pregovarački NIPED eood Bugarska 10.12.2010. 109.157,40 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Izrada i rekonstrukcija jamskih prostorija Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 4.1.2011. 249.950,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Polubijeli hljeb 800 g Otvoreni Klas d.o.o. Srebrenik Srebrenik 13.12.2010. 99.225,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Suhomesnati proizvodi Otvoreni VIMES d.o.o. Visoko 26.1.2011. 76.447,27 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Magnetit Fe3O4 Otvoreni Keming d.o.o. Banovići 3.3.201. 84.000,00 Službeni glasnik BiH 22/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Gume za damper kamione 36.00-51 minimalne vremenske garancije 4.000 mč sa zaptivnom gumicom felge Pregovarački NIPED eood Bugarska 1.4.2011. 60.255,30 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Gume za damper kamione 36.00-51 minimalne vremenske garancije 4.000 me sa zaptivnom gumicom felge Pregovarački NIPED eood Bugarska 1.4.2011. 60.266,30 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Snabdijevanje pitkom vodom Pregovarački JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla 22.3.2011. 63.000,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Zaštitarske usluge Pregovarački PROTECTION BH d.o.o. Živinice Živinice 28.2.2011. 85.536,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Snabdijevanje pitkom vodom Pregovarački JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla 22.3.2011. 63.000,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Zaštitarske usluge Pregovarački PROTECTION BH d.o.o. Živinice Živinice 28.2.2011. 85.536,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Održavanje poslovnih aplikacija Pregovarački SPIN d.o.o. Tuzla 12.3.2011. 10.992,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Poštanske usluge Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.3.2011. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Održavanje poslovnih aplikacija Pregovarački SPIN d.o.o. Tuzla 12.3.2011. 10.992,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Poštanske usluge Otvoreni JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.3.2011. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Prehrambeni proizvodi Otvoreni BOSNA KOM d.o.o. Gračanica 15.4.2011. 92.170,00 Službeni glasnik BiH 36/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Nabavka rudarskih kapnih lampi Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 29.42011. 91.016,00 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Zaštitarske usluge Otvoreni PROTECTION BH d.o.o. Živinice Živinice 31.5.2011. 416.976,00 Službeni glasnik BiH 49/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Visokonaponski kablovi Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 14.6.2011. 59.505,00 Službeni glasnik BiH 51/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Prevoz radnika RMU Đurđevik na posao i sa posla Otvoreni Litvatrans d.d. Banovići 15.6.2010. 483.369,97 Službeni glasnik BiH 51/11