MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka građevinskih radova za RJ Elektro-Nevesinje Otvoreni Samostalni preduzetnik Jamina Milan Nevesinje 4.11.2010. 26.122,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka građevinskog materijala za RJ Elektro-Bileća Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 1.12.2010. 15.602,80 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 3: Nabavka građevinskog materijala za RJ Elektro-Gacko Otvoreni SAFIR d.o.o. Gacko 1.12.2010. 13.980,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka betonskih stubova Otvoreni Mako d.o.o. Doboj 8.2.2011. 195.225,00 Službeni glasnik BiH 15/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka mjerno priključnih ormara Otvoreni Ganges d.o.o. Doboj 24.12.2010. 46.792,50 Službeni glasnik BiH 15/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka materijala za mjerna mjesta i priključke Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 24.12.2010. 49.991,10 Službeni glasnik BiH 15/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 3: Nabavka izolatora i nosača izolatora Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 24.12.2010. 14.233,40 Službeni glasnik BiH 15/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Igradnja TS35/10KV Industrijska zona Volujac Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 21.1.2011. 78.199,88 Službeni glasnik BiH 15/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala i obrazaca Otvoreni Dimeks d.o.o. Trebinje 14.3.2011. 30.893,57 Službeni glasnik BiH 34/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka tonera, rezervnih dijelova za štampače, računare i fotokopir aparate Otvoreni DeltaX d.o.o. Trebinje 14.3.2011. 52.742,06 Službeni glasnik BiH 34/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka auto-guma Otvoreni Autocentar - Merkur Banja Luka 25.3.2011. 19.748,80 Službeni glasnik BiH 34/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka ulja i maziva za vozila i transformatore Otvoreni TOTAL TRADE d.o.o. Doboj 25.3.2011. 11.338,60 Službeni glasnik BiH 34/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 4: Nabavka auto dijelova za putnička vozila Otvoreni AUTOUNION d.o.o. Trebinje Trebinje 25.3.2011. 10.961,80 Službeni glasnik BiH 34/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Izvođenje dodatnih građevinskih radova na izgradnji novih i uklanjanju oštećenih serklažnih zidova na objektu u izgradnji TS 35/10 kV Industrijska zona-Volujac Pregovarački GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 11.4.2011. 10.850,91 Službeni glasnik BiH 34/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka plastičnih ormara za izmještanje mjernih mjesta Otvoreni Ganges d.o.o. Doboj 15.7.2011. 56.978,20 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka metalnih ormara za izmještanje mjernih mjesta Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 15.7.2011. 12.489,75 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 3: Nabavka materijala za mjerna mjesta i priključke Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 15.7.2011. 93.316,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 4: Nabavka izolatora i nosača izolatora Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 15.7.2011. 27.030,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka drvenih stubova Otvoreni Meridijana d.o.o. Bijeljina 14.4.2011. 53.730,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka katanaca i bravica Otvoreni DACA commerce d.o.o. Mostar 14.4.2011. 9.752,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 3: Nabavka konzola i obujmica Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 14.4.2011. 18.640,20 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 5: Nabavka rastavljača, prekidača i opreme za TS Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 14.4.2011. 12.375,90 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 6: Nabavka materijala za mjerna mjesta i priključke Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 14.4.2011. 40.947,60 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka, zamjena i sanacija 35kV postrojenja TS Trebiwe 2 i TS Industrijska zona - Volujac Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 10.5.2011. 929.565,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka, zamjena i sanacija 10kV postrojenja u TS Trebinje 2 i TS Industrijska zona - Volujac Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 10.5.2011. 889.371,00 Službeni glasnik BiH 68/11