Javna zdravstvena ustanova Psihijatrijska bolnica Sokolac

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Javna zdravstvena ustanova Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 1- Nabavka pekarskih proizvoda. Otvoreni SZTPR Bereg Sokolac Sokolac 24.2.2014. 22.790,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Javna zdravstvena ustanova Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 2- Nabavka mesa i mesnih prerađevina. Otvoreni Klaonica i fabrika za preradu mesa o.d.p. Han Pijesak 17.2.2014. 31.625,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Javna zdravstvena ustanova Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 3- Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda. Otvoreni Onogošt d.o.o. Sokolac Sokolac 3.2.2014. 16.260,68 Službeni glasnik BiH 16/14
Javna zdravstvena ustanova Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 4- Nabavka prehrambenih proizvoda Otvoreni Onogošt d.o.o. Sokolac Sokolac 3.2.2014. 55.835,59 Službeni glasnik BiH 16/14
Javna zdravstvena ustanova Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 5- Nabavka voća i povrća. Otvoreni Onogošt d.o.o. Sokolac Sokolac 3.2.2014. 24.833,33 Službeni glasnik BiH 16/14
Javna zdravstvena ustanova Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 6- Nabavka sredstava za higijenu. Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 5.2.2014. 12.070,59 Službeni glasnik BiH 16/14
Javna zdravstvena ustanova Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 1: Nabavka štampanog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 3.2.2014. 1.858,63 Službeni glasnik BiH 16/14
Javna zdravstvena ustanova Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 2: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 5.2.2014. 4.905,64 Službeni glasnik BiH 16/14
Javna zdravstvena ustanova Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 3: Nabavka tehničkog materijala (elektro, vodo i stolarskog ) Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 7.2.2014. 19.881,19 Službeni glasnik BiH 16/14
Javna zdravstvena ustanova Psihijatrijska bolnica Sokolac Nabavka goriva, ulja i maziva. Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 14.4.2014. 11.358,81 Službeni glasnik BiH 36/14
Javna zdravstvena ustanova Psihijatrijska bolnica Sokolac Nabavka lož ulja, ekstra lako Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 22.4.2014. 127.400,00 Službeni glasnik BiH 36/14