ORMAN d.o.o.Kiseljak

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
ORMAN d.o.o.Kiseljak Lot 5- Održavanje puteva na području Op}ine Hadžići, Trnovo i Ilidža (planinski uslovi), u periodu 4 godine Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 9.12.2013. 3.380.285,00 Službeni glasnik BiH 16/14