Vodovod a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vodovod a.d. Banja Luka Obavljanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji objekta za pripremu vode sa taložnikom postrojenja za prečišćavanje vode Novoselija-2, Banja Luka Otvoreni ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. Banja Luka 22.12.2010. 26.910,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Vodovod a.d. Banja Luka Fazonski komadi tipa FF, FFK, FFR, T, TT, Q, X, N, NP 10 bara Otvoreni Interkont komerc d.o.o. Banja Luka 31.12.2010. 236.046,62 Službeni glasnik BiH 3/11
Vodovod a.d. Banja Luka Lot 1: Fazonski komadi tipa E-BS, U-BS, E-PHD, U-PHD, NP 10 bara Otvoreni Interkont komerc d.o.o. Banja Luka 31.12.2010. 83.849,10 Službeni glasnik BiH 3/11
Vodovod a.d. Banja Luka Lot 2: Fazonski komadi tipa MDK i dilatacione kompenzacije, NP 10 bara Otvoreni Interkont komerc d.o.o. Banja Luka 31.12.2010. 54.480,93 Službeni glasnik BiH 3/11
Vodovod a.d. Banja Luka Lot 3: Vodovodna armatura tipa EV zasuna i priključni materijal, NP 10 bara Otvoreni SmS Ekoson Sarajevo, PJ Banja Luka Banja Luka 31.12.2010. 92.664,00 Službeni glasnik BiH 3/11
Vodovod a.d. Banja Luka Ogrlice za PVC, RE, GG, GGG, ACC i čelične cijevi po sistemu ZAK-46 Otvoreni Interkont komerc d.o.o. Banja Luka 31.12.2010. 320.478,91 Službeni glasnik BiH 3/11
Vodovod a.d. Banja Luka Lot 1: Vodomjeri Otvoreni Interkont komerc d.o.o. Banja Luka 31.12.2010. 217.450,35 Službeni glasnik BiH 3/11
Vodovod a.d. Banja Luka Lot 2: Rezervni dijelovi za vodomjere Otvoreni Interkont komerc d.o.o. Banja Luka 31.12.2010. 57.691,76 Službeni glasnik BiH 3/11
Vodovod a.d. Banja Luka Nabavka fitinga Otvoreni Intermetal Banja Luka Banja Luka 31.12.2010. 130.977,46 Službeni glasnik BiH 3/11
Vodovod a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka asfalta Otvoreni GEOKOP d.o.o. Banjaluka Banja Luka 31.12.2010. 100.245,60 Službeni glasnik BiH 3/11
Vodovod a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka tampona Otvoreni GEOKOP d.o.o. Banjaluka Banja Luka 31.12.2010. 76.021,69 Službeni glasnik BiH 3/11
Vodovod a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka aluminijum sulfata Otvoreni INEX PROMET d.o.o. Doboj 31.12.2010. 54.545,40 Službeni glasnik BiH 3/11
Vodovod a.d. Banja Luka Nabavka goriva Otvoreni Super petrol d.o.o. Banja Luka 31.12.2010. 222.111,63 Službeni glasnik BiH 3/11
Vodovod a.d. Banja Luka Završetak građevinsko-zanatskih radova na objektu u izgradnji, montaža procesne opreme, nabavka i ugradnja hidrotehničke, hidromašinske i opreme za automatsko upravljanje proizvodnim procesom, sa puštanjem u probni rad objekta za pripremu vode u okviru izgradnje II faze fabrike vode PP Novoselija - 2 Ograničeni INTEGRAL-INŽENJERING a.d. Banja Luka 17.6.2011. 1.478.849,95 Službeni glasnik BiH 51/11
Vodovod a.d. Banja Luka Nabavka 3 specijalna teretna motorna vozila s duplom kabinom putničkog prostora, nosivosti do 3,5 tone Otvoreni Promotors CO d.o.o. Banja Luka 30.9.2011. 156.978,00 Službeni glasnik BiH 82/11
Vodovod a.d. Banja Luka 80.000 litara Euro dizel, EN 590 ( Euro-4); 40.000 litara bezolovnog mot. benzina,BMB-95; 12.000 litara lož ulja - ekstra lako Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 16.1.2012. 693.589,20 Službeni glasnik BiH 5/12
Vodovod a.d. Banja Luka Specijalno vozilo za čišćenje kanalizacije Otvoreni Cappellotto S.p.A. Italija 9.10.2012. 908.483,03 Službeni glasnik BiH 85/12
Vodovod a.d. Banja Luka Lot 1: 1 putničko vozilo Otvoreni Union Auto d.o.o. Banja Luka 19.12.2012. 23.405,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Vodovod a.d. Banja Luka Lot 2: Teretno vozilo sa dva sjedišta i dvoje vrata Otvoreni Union Auto d.o.o. Banja Luka 19.12.2012. 35.042,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Vodovod a.d. Banja Luka Lot 3: Dva teretna vozila sa pet vrata i pet sjedišta Otvoreni Union Auto d.o.o. Banja Luka 19.12.2012. 52.274,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Vodovod a.d. Banja Luka HDPE cijevi za vodu Otvoreni Peštan d.o.o. Laktaši 18.1.2013. 78.374,29 Službeni glasnik BiH 6/13
Vodovod a.d. Banja Luka Nabavka i ugradnja asfalta za asfaltiranje prekopa Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 23.4.2013. 68.310,00 Službeni glasnik BiH 36/13
Vodovod a.d. Banja Luka Nabavka tampona-drobljenog kamenog materijala Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 23.4.2013. 79.450,00 Službeni glasnik BiH 36/13
Vodovod a.d. Banja Luka Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila (TAM, FAP, Mercedes, Zastava Rival ) Otvoreni Alek-komerc d.o.o. Banja Luka 7.5.2013. 52.000,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Vodovod a.d. Banja Luka Kamion-kiper Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 3.6.2013. 126.915,00 Službeni glasnik BiH 49/13