Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Usluge javnog oglašavanja u visokotiražnim dnevnim novinama koje pokrivaju područje Republike Srpske za period 2011. i 2012. godine Otvoreni Communis - Media S d.o.o. Sarajevo 16.12.2010. 3.779,85 Službeni glasnik BiH 1/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Edukacija informatičkog osoblja iz oblasti Microsoft sistemskih i mrežnih rješenja Konkurentski LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 24.11.2010. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Edukacija informatičkog osoblja iz oblasti administriranja baza podataka i aplikacijskih servera Konkurentski Udruženje Centar za kompjutersku edukaciju - CCED Sarajevo Sarajevo 13.12.2010. 18.022,19 Službeni glasnik BiH 1/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluga implementacije Identity management softvera CMS/TCMS sistema Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 27.1.2011. 116.050,00 Službeni glasnik BiH 9/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Hotelski smještaj i restoranske usluge za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za period 2011. i 2012. godine Otvoreni HBRD HOTELI Ilidža Sarajevo 21.1.2011. 5.690,15 Službeni glasnik BiH 9/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka i sukcesivna isporuka euro dizel goriva za 2011. i 2012. godinu Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 2.2.2011. 1,96 Službeni glasnik BiH 11/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Rekonstrukcija pisarnice i spremišta za predmete u Sudu Bosne i Hercegovine u Sarajevu Otvoreni Unigradnja d.d. Sarajevo 3.2.2011. 2.457,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 4: Rekonstrukcija pisarnice i spremišta za predmete u Okružnom tužilaštvu u Banja Luci Otvoreni Gratod d.o.o. Banjaluka Banja Luka 14.2.2011. 13.775,58 Službeni glasnik BiH 13/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluga unapređenja sistema za obradu komunalnih predmeta (SOKOP 2) Pregovarački Com Trade d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.1.2010. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Procjena usklađenosti pravosudnog informacionog sistema sa ISO standardom sigurnosti informacija Otvoreni Consalta d.o.o. Sarajevo 4.4.2011. 42.600,00 Službeni glasnik BiH 27/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Skeneri, štampač i Bar - kod čitači za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.4.2011. 38.332,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Oprema za Disaster recovery back-up system za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Otvoreni BBS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.4.2011. 176.912,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Rekonstrukcija pisarnice i spremišta za predmete u Kantonalnom tužilaštvu u Zenici Otvoreni Aksa d.o.o. Zenica 7.4.2011. 17.573,94 Službeni glasnik BiH 29/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Rekonstrukcija pisarnice i spremišta za predmete i rekonstrukcija server sobe u Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona u Bihaću Otvoreni SAMD GRAĐENJE d.o.o Bosanska Krupa 7.4.2011. 12.651,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Rekonstrukcija pisarnice i spremišta za predmete u Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli Otvoreni Elektro Univerzal d.o.o. Tuzla 7.4.2011. 10.438,03 Službeni glasnik BiH 29/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 5: Izvođenje radova na izgradnji lokalne računarske mreže u odjeljenju Općinskog suda Bugojno u Jajcu Otvoreni Imeg d.o.o. Goražde 7.4.2011. 15.120,20 Službeni glasnik BiH 29/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 6: Izvođenje radova na izgradnji lokalne računarske mreže u odjeljenju Općinskog suda Zavidovići u Maglaju Otvoreni Imeg d.o.o. Goražde 7.4.2011. 15.077,40 Službeni glasnik BiH 29/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 7: Izvođenje radova na izgradnji lokalne računarske mreže u odjeljenju Općinskog suda Živinice u Kladnju Otvoreni Elektro Univerzal d.o.o. Tuzla 7.4.2011. 5.282,50 Službeni glasnik BiH 29/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 9: Izvođenje radova na izgradnji lokalne računarske mreže u odjeljenju Kantonalnog tužilaštva HNK u Konjicu Otvoreni Imeg d.o.o. Goražde 7.4.2011. 3.971,80 Službeni glasnik BiH 29/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 10: Izvođenje radova na izgradnji lokalne računarske mreže u prekršajnom odjeljenu Općinskog suda u Tuzli Otvoreni Elektro Univerzal d.o.o. Tuzla 7.4.2011. 3.293,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 11: Izvođenje radova na izgradnji lokalne računarske mreže u Specijalnom tužilaštvu Republike Srpske Otvoreni MKM Communications d.o.o. Banja Luka 7.4.2011. 17.182,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Rekonstrukcija zatvora Otvoreni Unigradnja d.d. Sarajevo 13.4.2011. 50.202,63 Službeni glasnik BiH 34/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Rekonstrukcija Općinskog suda u Sarajevu - llidža Otvoreni Unigradnja d.d. Sarajevo 13.4.2011. 229.006,26 Službeni glasnik BiH 34/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka usluge razvoja dodatnih funkcionalnosti pravosudnog web portala Pregovarački Infostudio d.o.o. Sarajevo 22.4.2011. 9.858,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Pregovarački FRANEX-TRADE d.o.o. Sarajevo 25.5.2011. 115.446,80 Službeni glasnik BiH 44/11