Opština Derventa

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Derventa Zimsko održavanje prohodnosti lokalnih puteva na teritoriji opštine Derventa u zimskoj sezoni 2013/2014. godina Otvoreni BS Inžinjering d.o.o. Derventa Derventa 27.11.2013. 35.450,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Opština Derventa Lot 1: Nabavka vodovodnog materijala za ruralne vodovode, MZ Trstenci Otvoreni VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 30.12.2013. 22.976,52 Službeni glasnik BiH 4/14
Opština Derventa Lot 2: Nabavka vodovodnog materijala za ruralne vodovode u naselju Polje Otvoreni VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 30.12.2013. 10.011,40 Službeni glasnik BiH 4/14
Opština Derventa Lot 3: Nabavka vodovodnog materijala za ruralne vodovode u naselju Plehan Otvoreni VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 30.12.2013. 25.795,67 Službeni glasnik BiH 4/14
Opština Derventa Lot 1: Rekonstrukcija puta Kalemčići - Petrin han i Petrin han -Djevojačko groblje Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 16.1.2014. 49.662,29 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Derventa Lot 2: Rekonstrukcija puta Vetmića obala - Švabići i Tominčići - Višnja Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 16.1.2014. 41.043,65 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Derventa Lot 1: Održavanje ulica u toku 2014. godine Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 15.5.2014. 20.144,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Opština Derventa Lot 2: Održavanje ulica u toku 2014. godine Otvoreni BS Inžinjering d.o.o. Derventa Derventa 15.5.2014. 36.810,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Opština Derventa Izgradnja kružne raskrsnice Vaga Otvoreni Geokop d.o.o., Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Derventa; Brčko 12.6.2014. 124.823,46 Službeni glasnik BiH 52/14
Opština Derventa Rekonstrukcija lokalnih puteva Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 6.10.2014. 123.909,14 Službeni glasnik BiH 80/14
Opština Derventa Održavanje prohodnosti lokalnih puteva u zimskim uslovima za zimsku sezonu 2014/2015. godine Otvoreni BS Inžinjering d.o.o. Derventa Derventa 11.11.2014. 34.230,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Opština Derventa Izrada šumsko- privredne osnove za privatne šume na teritoriji opštine Derventa Otvoreni Šuma plan d.o.o. Banja Luka 30.12.2014. 83.862,26 SG 01/15
Opština Derventa Održavanje javnih zelenih površina u toku 2015. godine Pregovarački Komunalac a.d. Derventa 30.1.2015. 35.165,03 SG 13/15
Opština Derventa Usluge održavanja sistema za prikupljanje i odvodnju atmosferskih voda u toku 2015. godine Pregovarački Komunalac a.d. Derventa 30.1.2015. 16.401,92 SG 13/15
Opština Derventa Uvođenje i održavanje informacionog sistema sa opremom za praćenje, naplatu i kontrolu parkiranja u opštini Derventa Otvoreni Business Software Intelligence - BSI d.o.o. Prnjavor 24.4.2015. 23.195,00 SG 36/15
Opština Derventa Nabavka usluga fiksne telefonije, interneta i prenosa podataka Otvoreni MTEL Banja Luka 23.4.2015. 31.922,96 SG 36/15
Opština Derventa Lot 1- Radovi na održavanju ulica u toku 2015. godine Otvoreni BS Inžinjering d.o.o. Derventa Derventa 15.5.2015. 44.690,00 SG 41/15
Opština Derventa Lot 2- Radovi na Održavanju lokalnih puteva u toku 2015. godine Otvoreni BS Inžinjering d.o.o. Derventa Derventa 15.5.2015. 52.300,00 SG 41/15
Opština Derventa Rekonstrukcija ulica Otvoreni MIG ELEKTRO d.o.o., MG MIND d.o.o. Mrkonić Grad, Banja Luka 20.6.2015. 388.033,88 SG 59/15
Opština Derventa Predmet nabavke su radovi na rekonstrukciji lokalnih puteva (skidanje humusa, postavljanje asfaltnog sloja i drugo prema tenderskoj dokumentaciji), 9 putnih pravaca Otvoreni GEOKOP d.o.o. Banjaluka Derventa 4.8.2015. 243.274,82 SG 66/15
Opština Derventa Rekonstrukcija ulice Lug - Kuljenovački put Otvoreni GEOKOP d.o.o. Banjaluka Derventa 21.8.2015. 24.810,00 SG 74/15
Opština Derventa Rekonstrukcija stubova starog mosta na Ukrini u Donjem Detlaku Pregovarački NSK Komerc d.o.o. Derventa 2.10.2015. 23.349,04 SG 84/15
Opština Derventa Izgradnja potisnog cijevovoda od izvorišta Bilića vrelo do rezervoara u naselju Bunar (Plehan), dio robe je obezbjeđen, potrebna samo ugradnja Otvoreni GEOKOP d.o.o. Banjaluka Derventa 2.11.2015. 42.649,75 SG 87/15
Opština Derventa Rekonstrukcija lokalnih puteva sa skidanjem humusa, postavljanjem asfaltnog sloja i drugo prema tenderskoj dokumentaciji Otvoreni GEOKOP d.o.o. Banjaluka Derventa 5.11.2015. 61.189,09 SG 87/15
Opština Derventa Nabavka, transport, utovar i istovar vodovodnih cijevi i druge robe za izgradnju vodovoda u naselju Trstenci i Polje Otvoreni HIDROINŽENJERING AND ECONOMIC d.o.o. Banja Luka 1.12.2015. 23.963,67 SG 95/15