Univerzitet u Sarajevu

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Univerzitet u Sarajevu Lot 1: Kancelarijski materijal Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 18.9.2013. 13.912,42 Službeni glasnik BiH 81/13
Univerzitet u Sarajevu Štamparske i knjigovezačke usluge Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 19.9.2013. 172.300,50 Službeni glasnik BiH 81/13
Univerzitet u Sarajevu Nabavka avio karata Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 2.10.2013 173.600,00 Službeni glasnik BiH 81/13
Univerzitet u Sarajevu Lot 2: Kupovina tonera Otvoreni GREENTON d. o. o. Sarajevo 30.12.2013. 22.846,35 Službeni glasnik BiH 2/14
Univerzitet u Sarajevu Hotelske i restoranske usluge u periodu od dvije godine Otvoreni EUROPA d.d., Hotel Astra Garni Sarajevo 30.12.2013. 35.900,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Univerzitet u Sarajevu GPS KOMPAS sa opremom Otvoreni GeoWILD d.o.o Sarajevo 27.3.2014. 56.917,00 Službeni glasnik BiH 24/14
Univerzitet u Sarajevu Konekcija članica akademske mreže Univerziteta u Sarajevu na čvornu taćku u sistemskoj sali Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC-pristup akademskoj mreži Univerziteta u Sarajevu putem optićkih vlakana Otvoreni M&H Company d. o. o. Sarajevo 27.3.2014. 35.928,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Univerzitet u Sarajevu HPLC Tečni kromatograf visokih performansi Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.5.2014. 64.990,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Univerzitet u Sarajevu Nabavka štamparskih i knjigovezačkih usluga Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 2.10.2014. 131.340,48 Službeni glasnik BiH 80/14
Univerzitet u Sarajevu LOT 2: Usluga pristupa globalnom internetu II Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 28.11.2014. 13.188,00 Službeni glasnik BiH 98/14
Univerzitet u Sarajevu Profesionalna tonska tehnika i prateća oprema za snimanje tona, Profesionalna tehnika i prateća oprema za filmsko, video i TV snimanje, Rasvjeta i oprema za rasvjetu, Scenska tehnika Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 15.6.2015. 71.390,00 SG 51/15
Univerzitet u Sarajevu Laboratorijska oprema Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.7.2015. 54.838,00 SG 70/15
Univerzitet u Sarajevu Izrada Elaborata o inženjersko-geološkim i geomehaničkim karakteristikama tla i uslovima fundiranja -Izrada Glavnog projekta osiguranja građevinske jame objekta Univerzitetske biblioteke Univerziteta u Sarajevu na lokalitetu Kampusa Otvoreni Winner Project d.o.o. Sarajevo 14.9.2015. 41.625,00 SG 74/15
Univerzitet u Sarajevu Nabavka knjigovezačkih i usluga štampanja Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 4.11.2015. 92.536,50 SG 87/15
Univerzitet u Sarajevu Nabavka usluge rezervacije i obezbjeđivanja avionskih karata Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 20.11.2015. 80.009,00 SG 91/15