JKP Vodovod d.o.o. Cazin

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Vodovod d.o.o. Cazin Nabavka radova za izgradnju sanitarnog kolektora Otvoreni I Selimović d.o.o. Cazin 25.9.2013. 208.064,33 Službeni glasnik BiH 79/13
JKP Vodovod d.o.o. Cazin Izgradnja vodoopskrbne i hidrantske mreže kompleksa INCEL Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 25.8.2015. 151.586,11 SG 68/15
JKP Vodovod d.o.o. Cazin Kupovina građevinskog materijala Otvoreni I-CRNI d.o.o. Cazin 30.11.2015. 8.361,00 SG 95/15