Centralna izborna komisija BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Centralna izborna komisija BiH Lot 1: Usluga nadogradnje mrežnog sistema Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 29.11.2010. 7.886,97 Službeni glasnik BiH 1/11
Centralna izborna komisija BiH Lot 2: Usluga održavanja HP blade servera Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 29.11.2010. 3.841,34 Službeni glasnik BiH 1/11
Centralna izborna komisija BiH Lot 3: Usluga održavanja EMC storage Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 1.12.2010. 12.473,29 Službeni glasnik BiH 1/11
Centralna izborna komisija BiH Lot 4: Usluga kriptovane zaštite sistema i podataka uz Public Key Infrastructure sa edukacijom Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 29.11.2010. 59.326,02 Službeni glasnik BiH 1/11
Centralna izborna komisija BiH Lot 5: Usluga izrade elaborata o implementaciji Public Key Infrastructure i stavljanje u funkciju novog sistema Otvoreni ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo 20.12.2010. 13.445,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Centralna izborna komisija BiH Lot 6: Usluga audit sistema i kontrola diskovnog prostora Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 1.12.2010. 14.040,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Centralna izborna komisija BiH Hardverska nadogradnja za servere Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 6.9.2011. 71.121,18 Službeni glasnik BiH 74/11
Centralna izborna komisija BiH Lot 1: Nabavka usluga oglašavanja u visokotiražnom dnevnom listu na bosanskom jeziku koji se distribuira na teritoriji BiH Otvoreni Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo 10.1.2012. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 2: Nabavka usluga oglašavanja u visokotiražnom dnevnom listu na hrvatskom jeziku koji se distribuira na teritoriji BiH Otvoreni Dnevni list d.o.o. Mostar 11.1.2012. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 3: Nabavka usluga oglašavanja u visokotiražnom dnevnom listu na srpskom jeziku koji se distribuira na teritoriji BiH Otvoreni DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 10.1.2012. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 1: Servisiranje i tekuće održavanje računara, računarske opreme, UPS uređaja, laptopa i servera Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.1.2012. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 3: Servisiranje i tekuće održavanje printera, faks aparata, kopir aparata, multifunkcionalnih uređaja, skenera i projektora Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 19.1.2012. 5.128,20 Službeni glasnik BiH 9/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 1: Servisiranje i tekuće održavanje mrežnih uređaja Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 7.3.2012. 427,35 Službeni glasnik BiH 23/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 2: Servisiranje i tekuće održavanje klima uređaja Otvoreni Naldon d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.3.2012. 2.991,45 Službeni glasnik BiH 23/12
Centralna izborna komisija BiH Usluge opravke i servisiranja službenih motornih vozila Otvoreni Saradis d.o.o. Sarajevo 20.4.2012. 14.102,57 Službeni glasnik BiH 36/12
Centralna izborna komisija BiH Nabavka aplikativnog softvera-nadogradnja postojećeg aplikativnog softvera i izrada novih modula Otvoreni ENERGOINVEST d.d., Lanako d.o.o. Sarajevo, Banja Luka 24.4.2012. 137.750,00 Službeni glasnik BiH 36/12
Centralna izborna komisija BiH Usluge štampanja i pakovanja glasačkih listića za izobre 2012. godine Otvoreni Atlantik bb d.o.o. Banja Luka, Grafomark d.o.o., JAVNA USTANOVA SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE p.o., POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka, Laktaši 18.6.2012. 694.434,40 Službeni glasnik BiH 52/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 1: Izrada i presnimavanje video spota i audio džingla Upis birača u Centralni birački spisak i izbor biračke opcije Otvoreni MARLETTI d.o.o. Sarajevo 21.6.2012. 17.000,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 2: Izrada i presnimavanje video spota i audio džingla Kako glasati Otvoreni MARLETTI d.o.o. Sarajevo 21.6.2012. 11.000,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 3: Izrada i presnimavanje motivirajućeg video spota i audio džingla - animiranje birača za izlazak na izbore Otvoreni MARLETTI d.o.o. Sarajevo 21.6.2012. 11.000,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 4: Izrada i presnimavanje opšteg motivirajućeg video spota i audio džingla za izlazak birača na izbore Otvoreni MARLETTI d.o.o. Sarajevo 21.6.2012. 27.000,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Centralna izborna komisija BiH Usluge poštanske dostave izbornog materijala na adrese u inostranstvu Otvoreni POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka 27.6.2012. 83.450,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Centralna izborna komisija BiH Ugovor o nabavci Microsoft licenci Pregovarački Lanaco d.o.o. Banja Luka 16.7.2012. 15.908,90 Službeni glasnik BiH 58/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 1: Papir i ostali administrativni materijal Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 22.6.2012. 5.418,69 Službeni glasnik BiH 60/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 2: Toneri i kompjuterski materijal Otvoreni Elkom d.o.o. Vitez 28.6.2012. 7.587,40 Službeni glasnik BiH 60/12