Ministarstvo pravde FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo pravde FBiH Lot 1: Nabavka prehrambenih proizvoda Otvoreni Džananović Transport d.o.o. Zenica 23.7.2013. 3.780.494,44 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo pravde FBiH Lot 2: Meso, mesne prerađevine i suhomesnati proizvodi (junetina, piletina riba) Otvoreni IM Semić d.o.o. Visoko Visoko 23.7.2013. 3.057.511,15 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo pravde FBiH Lot 4: Voće i povrće Otvoreni Opšta zadruga BIOS p.o. Visoko 23.7.2013. 945.111,50 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo pravde FBiH Lot 1: Nabavka prehrambenih proizvoda za kantinu Otvoreni AS d.o.o. Jelah Tešanj 23.7.2013. 1.128.994,55 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo pravde FBiH Lot 2: Nabavka mesnih prerađevina i suhomesnatih proizvoda za kantinu u Kazneno-popravnim zavodima Otvoreni Džananović Transport d.o.o. Zenica 22.7.2013. 320.017,50 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo pravde FBiH Lot 3: Nabavka voća i povrća za kantinu u Kazeneno-popravnim zavodima u FBiH Otvoreni Džananović Transport d.o.o. Zenica 23.7.2013. 76.635,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo pravde FBiH Lot 4: Nabavka mlijeka i mliječnih prerađevina za kantinu u Kazneno popravnim zavodima Otvoreni Džananović Transport d.o.o. Zenica 23.7.2013. 68.173,20 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo pravde FBiH Lot 6: Nabavka kafe i rebe za aparat za Kantinu u Kazneno popravnim zavodima u FBiH Otvoreni Melik group d.o.o. Visoko 23.7.2013. 304.454,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo pravde FBiH Lot 1: Nabavka sredstava za higijenu u kantini za Kazneno popravne zavode u FBiH Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 23.7.2013. 162.618,50 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo pravde FBiH Lot 2: Nabavka unutarnjeg veša za kantinu u Kazneno popravnim zavodima Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 23.7.2013. 11.990,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo pravde FBiH Lot 1: Nabavka sredstava za higijenu Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 23.7.2013. 360.966,83 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo pravde FBiH Nabavka tečnih goriva za motorna vozila za potrebe Federalnog ministarstva pravde Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 12.11.2013. 90.384,63 Službeni glasnik BiH 93/13
Ministarstvo pravde FBiH Lot 1: Nabavka materijala i radova za servisiranje i održavanje motornih vozila za potrebe Federalnog ministarstva pravde za VNJ - Škoda Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 12.11.2013. 115.433,25 Službeni glasnik BiH 93/13
Ministarstvo pravde FBiH Lot 2: Nabavka materijala i radova za servisiranje i održavanje motornih vozila za potrebe Federalnog ministarstva pravde za Renault Otvoreni Halilović d.o.o. Sarajevo 12.11.2013. 77.827,98 Službeni glasnik BiH 93/13
Ministarstvo pravde FBiH Lot 1: Nabavka ostalog materijala Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 17.2.2014. 23.326,94 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo pravde FBiH Lot 2: Nabavka dodatka za tjelovježbu-kreatini Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 17.2.2014. 168.834,40 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo pravde FBiH Lot 3: Nabavka vitaminskih lijekova, minerala za samoliječenje Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 17.2.2014. 28.200,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo pravde FBiH Zajednička javna nabavka sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju za potrebe Kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 17.2.2014. 18.932,37 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo pravde FBiH Lot 1: Nabavka mesa, mesnih prerađevina i suhomesnatih proizvoda (svinjsko meso)- zajednička za KPZ-ove Otvoreni PANIFLEKS d.o.o. Pale 17.2.2014. 369.676,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo pravde FBiH Lot 2: Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda - zajednička za KPZ-ove Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 17.2.2014. 1.653.575,80 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo pravde FBiH Lot 3: Nabavka brašna i proizvoda od brašna- zajednička za KPZ-ove Otvoreni KLAS d.o.o. Srebrenik 17.2.2014. 1.561.539,70 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo pravde FBiH Lot 1: Nabavka lijekova Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 10.4.2014. 1.166.881,49 Službeni glasnik BiH 41/14
Ministarstvo pravde FBiH Lot 4: Nabavka dezinficijensa Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 10.4.2014. 11.066,50 Službeni glasnik BiH 41/14
Ministarstvo pravde FBiH Usluge iznajmljivanja softvera i opreme za elektronski nadzor osuđenih osoba, tehničke podrške i administriranja pri elektronskom nadzoru, za potrebe Federalnog ministarstva pravde i kazneno-popravnih zavoda Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni OPUS d.o.o. Mostar 24.6.2014. 4.175.600,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Ministarstvo pravde FBiH Lot 1: Ljetna i zimska muška-ženska uniforma Otvoreni Uslužnost d.o.o. Sarajevo 14.10.2014. 398.060,50 Službeni glasnik BiH 85/14