JU Dom za starija lica Prijedor

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Dom za starija lica Prijedor Sukcesivna nabavka prehrambene i kolonijalne robe za potrebe ishrane korisnika Doma Otvoreni VOĆE-KOMERC d.o.o. Prijedor Prijedor 1.7.2013. 101.211,45 Službeni glasnik BiH 55/13
JU Dom za starija lica Prijedor Nabavka cijepanog ogrjevnog drveta Otvoreni BIJELI BOR d.o.o. Prijedor 25.9.2013. 95.200,00 Službeni glasnik BiH 83/13
JU Dom za starija lica Prijedor Nabavka plina i autogasa za potrebe Doma Otvoreni P Plin-promet d.o.o. Prijedor 18.3.2014. 7.570,00 Službeni glasnik BiH 26/14
JU Dom za starija lica Prijedor Nabavka cijepanog ogrjevnog drveta za potrebe JU Dom za starija lica. Otvoreni BIJELI BOR d.o.o. Prijedor 12.1.2015. 100.100,00 SG 08/15
JU Dom za starija lica Prijedor Nabavka ogrjevnog cijepanog drveta Otvoreni BIJELI BOR d.o.o. Prijedor 4.9.2015. 72.100,00 SG 74/15
JU Dom za starija lica Prijedor Nabavka prehrambenih namirnica za potrebe korisnika Doma. Otvoreni VOĆE-KOMERC d.o.o. Prijedor Prijedor 15.11.2015. 146.403,44 SG 97/15