JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za štampače za masovnu štampu PP2024 za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni MP Sistemi d.o.o. Ljubljana Slovenija 15.12.2010. 44.345,90 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u Elektrodistriuciji Mostar Otvoreni CET ENERGY Sarajevo Sarajevo 17.12.2010. 89.650,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka opreme i izvođenje usluga za proširenje postojećih sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SDNiU) učinskim linijskim rastavljačima (ULR) i trafostanicama (TS) 10/0,4 kV sa MODBUS/MDLC komunikacionim protokolom Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 22.12.2010. 186.707,42 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka i ugradnja optičkih kablova u TE Tuzla Otvoreni Amned d.o.o. Tuzla Tuzla 29.11.2010. 27.146,51 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge obavljanja fizičke zaštite ljudi i imovine u objektima i prostorima PTZ JP EP BiH i Podružnice ED Sarajevo Otvoreni SWORD SECURITY d.o.o Sarajevo Sarajevo 8.12.2010. 247.747,50 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izrada Projekta uređenja lokacije bloka 7 u TE Tuzla Otvoreni JP Direkcija za izgradnju d.o.o. Tuzla Tuzla 15.12.2010. 185.250,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Rekonstrukcija puta ulazna građevina brana HE Jablanica III faza Otvoreni MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 13.12.2010. 105.356,64 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka Profibus kablova i pripadnih konektora neophodnih za realizaciju projekta SCADA/EMS i pripadne TK u JP EP BiH (TE Tuzla) Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 26.11.2010. 16.315,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka optičkog pirometra Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2010. 4.740,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka analizatora gasova sa sondom i PC-em Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2010. 17.640,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Pružanje Internet usluga za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 22.12.2010. 24.000,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka energetskih visokonaponskih kablova Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.1.2011. 3.005.511,98 Službeni glasnik BiH 5/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Proširenje postojeće radio mreže u funkciji proširenja SDNiU ULR i TS IEC 60 870-101 komunikacionim protokolom, za potrebe ED Tuzla, ED Zenica - PJ Travnik i ED Mostar Otvoreni EDING TELECOM d.o.o. Sarajevo 10.1.2011. 128.600,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u Elektrodistribuciji Zenica-PJD Travnik Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 14.1.2011. 96.926,64 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Rekonstrukcija SCADA sistema u DCU ED Bihać Otvoreni Končar d.o.o. Zagreb Hrvatska 31.12.2010. 146.152,50 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Rekonstrukcija SCADA sistema u DCU ED Tuzla Otvoreni Končar d.o.o. Zagreb Hrvatska 31.12.2010. 142.656,35 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kablovske stopice i čahure Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.1.2011. 526.124,94 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Užad za nadzemne vodove Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 20.1.2011. 199.775,80 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kablovske završnice, spojnice i adapteri Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 20.1.2011. 1.876.272,30 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka montažne naprave za defektažu agregata broj 2 u HE Grabovica Pregovarački LITOSTROJ POWER d.o.o. Slovenija 24.1.2011. 29.411,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Unaprijeđenje sigurnosti internet čvora i mreže EP BiH sa realizacijom udaljenog pristupa putem interneta za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 2.2.2011. 256.180,28 Službeni glasnik BiH 16/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Uvezivanje TS 10/0,4 kV na području Hadžića u optički kablovski sistem JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Otvoreni TELINVEST d.o.o. Sarajevo 1.2.2011. 28.794,00 Službeni glasnik BiH 16/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka industrijskih switch-eva za srednjenaponske objekte i centra upravljanja u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Sarajevo Otvoreni Telenet d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 197.300,00 Službeni glasnik BiH 16/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka Oracle licence za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 134.818,60 Službeni glasnik BiH 16/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Laboratorijsko ispitivanje uglja rudnika PK Šikulje i PK Dubrave za blok 7 u TE Tuzla Otvoreni Inspekt RGH Sarajevo Sarajevo 16.2.2011. 36.750,00 Službeni glasnik BiH 16/11