Komisija za koncesije BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Komisija za koncesije BiH Nabavka dizel goriva za Komisiju za koncesije BiH Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 15.5.2013. 5.400,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Komisija za koncesije BiH Nabavka goriva-eurodizel za potrebe Komisije za koncesije BiH Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 10.6.2013. 5.400,00 Službeni glasnik BiH 51/13
Komisija za koncesije BiH Nabavka eurodizel goriva na benzinskim pumpama lociranim na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (2.750 litara) Otvoreni T dizel d.o.o. Novi Travnik 23.4.2014. 5.810,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Komisija za koncesije BiH Lot 1 - nabavka eurodizel goriva za potrebe Komisije za koncesije BiH za period 2015/2016. godine na benzinskim pumpama lociranim u Banjaluci i ostalim mjestima u Republici Srpskoj Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 19.5.2015. 5.048,00 SG 47/15
Komisija za koncesije BiH Lot 2 - Nabavka eurodizel goriva za Lot 2 na benzinskim pumpama lociranim na području FBiH za potrebe Komisije za koncesije BiH za 2015/2016. godinu Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 19.5.2015. 5.048,00 SG 47/15