Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Predmet nadmetanja je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba, rezervnih dijelova za medicinsku opremu Konkurentski Mediline d.o.o. Sarajevo 28.481,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Predmet nadmetanja je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba, rezervnih dijelova za medicinsku opremu Konkurentski SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 6.541,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Predmet nadmetanja je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba, rezervnih dijelova za medicinsku opremu Konkurentski SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 1.820,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijelova/materijala za HDR brahiterapijski aparat Gammamed Varijan mediccal sistem proizvodnje Pregovarački Interšped d.d. Sarajevo 15.797,42 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku Antitijela za parafinske rezove i pripadajući potrošni materijal za potrebe O.J. Klinička patologija i citologija KCUS-a Otvoreni DIAMEDIC d.o.o., AB Medic, SONO MEDICAL Sarajevo 12.1.2011. 0,00 Službeni glasnik BiH 5/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku potrošnog materijala za potrebe OJ Klinika za urologiju OJ Klinika za ginekologiju i akušerstvo i OJ Klinika za ortopediju i traumatologiju KCUS-a. Pregovarački MEDI-FREY d.o.o. Sarajevo 12.1.2011. 311.766,00 Službeni glasnik BiH 5/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka hemikalija, boja i laboratorijskog materijala za potrebe OJ Klinička patologija i citologija KCUS-a Pregovarački GLOBEX d.o.o., ENA d.o.o., SEMIKEM d.o.o. Zenica, Sarajevo, Sarajevo 3.2.2011. Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sped potenciometer 97-103-601 kom. 6; Insert support kom. 8; Hydrofobic kom. 2; Metalic filter 60562 kom. 2; Decalcifer kom. 1; Halogem lamp kom. 1; Rear tube drain valve kom. 1; Coolin grid 96-410-530 kom. 1 Pregovarački MEDI-FREY d.o.o. Sarajevo 18.119,35 Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Kardialna sonda kom. 1 Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 10.300,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu AB2-7 sonda - kom. 1 Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 14.273,51 Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Materijal za potrebe mašinske službe Otvoreni HIZ TRADE d.o.o., INTER-COM d..o.o., CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo, Zenica, Sarajevo Službeni glasnik BiH 13/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sijalice (za OP lampe, mikroskope, endoskope i drugu opremu) Otvoreni ENA d.o.o., Berg promet d.o.o. Sarajevo Službeni glasnik BiH 15/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Termo papiri Otvoreni ENA d.o.o., Berg promet d.o.o.,Derby Trade d.o.o., Robert's plus d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, Brčko,Sarajevo Službeni glasnik BiH 15/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Rezervni dijelovi kompatibilni sa postojećom medicinskom opremom Otvoreni ENA d.o.o., Meditrade 96 d.o.o., Berg promet d.o.o.,Derby Trade d.o.o., Mediline d.o.o., Robert's plus d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Brčko, Sarajevo, Sarajevo Službeni glasnik BiH 15/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Duodenoskop 1 kom.; Kolonoskop 1 kom.; Ugastrokop 1 kom. Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 219.897,30 Službeni glasnik BiH 15/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Aparat za analizu oligoklonalnih traka u likvoru, 1 kom. Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 39.400,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivnu isporuku Dijagnostičkog i potrošnog materijala za aparate Vitros ECI Q i Vitros 350 proizvođača Ortho Clin i cal Diagnostics za potrebe O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS-a Pregovarački MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 22.2.2011. 1.181.463,30 Službeni glasnik BiH 16/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Kacelarijski materijal, Štampani i medicinski obrasci i blokovi, Sredstva i pribor za održavanje higijene i čistoće Otvoreni R&S d.o.o., FERIMERC d.o.o. Sarajevo, BOSNET d.o.o. Sarajevo,CROBOX d.o.o. Sarajevo, PRIM INVEST d.o.o. Sarajevo,ROBERT'S PLUS d.o.o. Sarajevo,MIRBERGRAF d.o.o. Sarajevo,SVJETLOST ŠTAMPA d.d. Sarajevo,GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo,OŠIJAN d.o.o. Sarajevo,FERPLAST d.o.o. Sarajevo,ENA d.o.o. Sarajevo,TP DC Sarajevo d.d. Sarajevo Sarajevo Službeni glasnik BiH 18/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Vršenje nabavke materijala u toku 2011. godine (materijal za potrebe građevinske službe) Otvoreni HTZ TRADE d.o.o., INTER-COM d.o.o., CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo, Zenica, Sarajevo Službeni glasnik BiH 25/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Rezervni dijelovi za Autoklav Pregovarački Promo d.o.o. Sarajevo 42.718,92 Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Predmet ubrzanog ograničenog pustupka za isporuku medicinske opreme za potrebe: Klinika za radiologiju: Za ap. Magnetom Avanto Lot 1. 1.1. MRSC Tower R630 - 1 kom.; 1.2. Body matrix coil - 1 kom.; 1.3. Neck matrix coil - 1 kom.; 1.4. Set za fiksaciju zavojnica - 1 kom.; 1.5. MPCU Processor Board - 1 kom. Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 49.373,02 Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka dijagnostičkog i potrošnog materijala za aparate Tjelesni Pletizmograf BODY BOX 5500 proizvođača Medisoft (Morgan i Gasni analizator IL GEM PREMIER 3000) proizvođača Instrumentation Laboratory za potrebe OJ Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu KCUS-a Pregovarački POLIMEDIKA d.o.o. Sarajevo 8.3.2011. 89.156,00 Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka dijagnostičkog i potrošnog materijala za aparat Automatski sekvencer DNA model 3130 Genetic Analyzer proizvođača ApliedBiosystem za potrebe O.J. Klinika za mikrobiologiju KCUS-a Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 4.3.2010. 789.227,36 Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka dijagnostičkog i potrošnog materijala proizvođača Cellestis za Thermocult incubator proizvođača Selzer za potrebe OJ Klinička imunologija i OJ Klinika za plućne boelsti i tuberkulozu KCUS-a. Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 17.3.2011. 150.568,80 Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka kemikalija za potrebe Galenskog laboratorija Kliničke apoteke i svih ostalih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., SARAJEVOLIJEK, TUZLAFARM, FARMAVITA, BLAGOLEKS, Krajinalijek a.d. Banja Luka Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Sarajevo - Vogošća, Bijeljina, Banja Luka 17.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11