Grad Trebinje

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Trebinje Nabavka i isporuka obrazaca, izvoda i uvjerenja koji se daju na osnovu matičnih knjiga Pregovarački JAVNA USTANOVA SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE p.o. Banja Luka 16.4.2013. 11.180,94 Službeni glasnik BiH 32/13
Grad Trebinje Rekonstrukcija fekalnog kolektora u ulici Nova Pregovarački Vodovod a.d. Trebinje 7.5.2013. 30.887,15 Službeni glasnik BiH 40/13
Grad Trebinje Za 3 (tri) mjeseca Otvoreni Komunalno a.d. Trebinje 21.5.2013. 343.542,80 Službeni glasnik BiH 47/13
Grad Trebinje Održavanje gradskog zelenila Otvoreni Komunalno a.d. Trebinje 21.5.2013. 117.542,09 Službeni glasnik BiH 47/13
Grad Trebinje Održavanje oborinske kanalizacije Pregovarački Vodovod a.d. Trebinje 2.7.2013. 85.470,00 Službeni glasnik BiH 57/13
Grad Trebinje Održavanje javne rasvjete Pregovarački MH Elektroprivreda RS, ZP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Trebinje 10.6.2013. 5.982,90 Službeni glasnik BiH 77/13
Grad Trebinje Podsistem vodosnabdjevanja -Lijeva obala Otvoreni URBIS CENTAR d.o.o. Banja Luka 16.9.2013. 34.000,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Grad Trebinje Rekonstrukcija i moderizacija PPOV Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 11.9.2013. 41.860,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Grad Trebinje Izrada tehničke dokumentacije za komponentu 2 i 3 za Projekat snabdjevanja vodom i kanalizacije u gradu Trebinje Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 27.9.2013. 28.800,00 Službeni glasnik BiH 81/13
Grad Trebinje Izvođenje radova na izgradnji vodosnabdjevanja Zubačkog platoa Otvoreni Pavićević d.o.o. Trebinje 28.11.2013. 175.860,00 Službeni glasnik BiH 95/13
Grad Trebinje Izgradnja i rekonstrukcija gradskih ulica i seoskih puteva u 2013. god Otvoreni Hercegovina putevi d.d. Trebinje 24.4.2013. 110.533,68 Službeni glasnik BiH 100/13
Grad Trebinje Izrada tehničke dokumentacije za komponentu 2 i 3 za Projekat snabdjevanja vodom i kanalizacije u gradu Trebinje Otvoreni Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo 12.12.2013. 67.100,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Grad Trebinje Dodatni i višak radovi na sanaciji fasade i zamjeni stolarije Muzeja Hercegovine Pregovarački POROBIĆ d.o.o. Trebinje Trebinje 10.6.2013. 33.607,26 Službeni glasnik BiH 2/14
Grad Trebinje Izvođenje dodatnih radova na sanaciji gradskog toaleta Pregovarački Pavićević d.o.o. Trebinje 27.12.2013. 10.500,56 Službeni glasnik BiH 6/14
Grad Trebinje Izbor banke za dugoročno kreditno zaduženje grada Trebinja Otvoreni Komercijalna banka a.d. Banja Luka Banja Luka 23.12.2013. 1.103.409,13 Službeni glasnik BiH 8/14
Grad Trebinje Izvođenje dodatnih radova na izgradnji cjevovoda za snabdjevanje Zubačkog platoa Pregovarački Pavićević d.o.o. Trebinje 24.4.2014. 68.121,15 Službeni glasnik BiH 39/14
Grad Trebinje Izgradnja autobuske stanice u Trebinju - faza 2 Otvoreni POROBIĆ d.o.o. Trebinje Trebinje 12.6.2014. 541.007,70 Službeni glasnik BiH 52/14
Grad Trebinje Izgradnja vodovodnog priključka za Autobusku stanicu u Trebinju Pregovarački Vodovod a.d. Trebinje 24.7.2014. 25.205,14 Službeni glasnik BiH 62/14
Grad Trebinje Izvođenje radova na izgradnji vodosnabdjevanja Zubačkog platoa -faza 2 Otvoreni Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 25.8.2014. 148.509,33 Službeni glasnik BiH 71/14
Grad Trebinje Uvođenje informacionog sistema za naplatu i kontrolu usluge parkiranja na području grada Trebinja Otvoreni Easy park d.o.o. Srbija 21.7.2014. 100,00 Službeni glasnik BiH 80/14
Grad Trebinje Nabavka i isporuka dodatnog materijala za javnu rasvjetu Pregovarački Elkom d.o.o. Vitez 20.10.2014. 4268,72 Službeni glasnik BiH 85/14
Grad Trebinje Krpljenje udarnih rupa - dodatni radovi Pregovarački Hercegovina putevi d.d. Trebinje 29.10.2014. 15.317,80 Službeni glasnik BiH 87/14
Grad Trebinje Izvođenje dodatnih radova na nasipanju lokalnih puteva Pregovarački Pavićević d.o.o. Trebinje 15.10.2014. 9.932,40 Službeni glasnik BiH 87/14
Grad Trebinje Izvođenje dodatnih radova na izgradnji kanalizacije u ulici Jovana R. Deretića Pregovarački VODOPRIVREDA TREBIŠNJICA a.d. Trebinje 20.12.2014. 11.313,84 Službeni glasnik BiH 101/14
Grad Trebinje Izvođenje dodatnih radova na izgradnji kanalizacije u MZ Gorica Pregovarački Pavićević d.o.o. Trebinje 26.12.2014. 10.254,28 SG 01/15