GD Rudnici boksita d.o.o. za eksploataciju rude Posušje

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
GD Rudnici boksita d.o.o. za eksploataciju rude Posušje Sukcesivna nabava i isporuka euro diesel goriva za potrebe Rudnici boksit d.o.o. Široki Brijeg Otvoreni Bagarić d.o.o. za trgovinu Široki Brijeg Široki Brijeg 25.3.2013 185.006,00 Službeni glasnik BiH 28/13
GD Rudnici boksita d.o.o. za eksploataciju rude Posušje Nabava i isporuka rabljenog radnog stroja - utovarivača Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 29.7.2013. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 68/13
GD Rudnici boksita d.o.o. za eksploataciju rude Posušje Lot 1: Sukcesivna nabava i isporuka euro 5 diesel goriva za radne strojeve koji se nalaze na radilištu Crne Lokve na području općine Široki Brijeg (115 000 litara). Otvoreni Bagarić d.o.o. za trgovinu Široki Brijeg Široki Brijeg 24.3.2014 186.752,17 Službeni glasnik BiH 33/14
GD Rudnici boksita d.o.o. za eksploataciju rude Posušje Lot 2: Sukcesivna nabava motornog goriva za službena vozila Rudnika boksita d.o.o. Široki Brijeg. (38 000 litara) Otvoreni ABC PETROL d.o.o. Široki Brijeg 20.3.2014 74.429,23 Službeni glasnik BiH 33/14
GD Rudnici boksita d.o.o. za eksploataciju rude Posušje Lot 1: Sukcesivini prijevoz rude sa radilišta Crne Lokve do utovarne stanice Mostar Otvoreni RI TRANSPORTI d.o.o. Široki Brijeg 15.4.2014 182.000,00 Službeni glasnik BiH 41/14
GD Rudnici boksita d.o.o. za eksploataciju rude Posušje Lot 2: Prevoz rude sa radilišta Kidačke Nijive do utovarne stanice Mostar. Otvoreni RI TRANSPORTI d.o.o. Široki Brijeg 15.4.2014 96.000,00 Službeni glasnik BiH 41/14