Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru Sukcesivna nabava lož ulja Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 7.1.2013 126.400,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru Nabava laboratorijskog namještaja u svrhu opremanja biološkog i kemijskog laboratorija Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. Otvoreni ŠKOLSKA NAKLADA d.o.o. Mostar Mostar 18.12.2013. 56.304,20 Službeni glasnik BiH 6/14
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru Nabavka laboratorijske opreme Otvoreni SHIMADZU d.o.o. Sarajevo 3.9.2014. 164.700,00 Službeni glasnik BiH 75/14
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru Sukcesivna nabavka plina za grijanje (propan-butan plina) Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 29.1.2015. 33.660,00 SG 13/15