JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Papirna konfekcija Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 8.195,95 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Papir Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 32.470,20 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Pisaći pribor Otvoreni Eurodis d.o.o. Tuzla 16.12.2010. 1.464,30 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 4: Ljepila i korekturna sredstva Otvoreni Eurodis d.o.o. Tuzla 16.12.2010. 906,56 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5: Pribor za radni sto Otvoreni Eurodis d.o.o. Tuzla 16.12.2010. 1.072,99 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 6: Registratori i fascikle Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 10.531,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 7: Potrošni materijal za kompjutere Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 6.432,10 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 8: Materijal za uvezivanje Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 3.198,36 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 9: Koverte Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 16.12.2010. 3.107,17 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 12: Tiskanice jednostrane Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 5.975,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 13: Tiskanice dvostrane Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 2.505,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 14: Blokovi perforirani Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 3.954,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 15: Blokovi NCR perforirani Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 5.503,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 16: Protokoli Otvoreni Grafotehna d.o.o. Tuzla Tuzla 16.12.2010. 10.635,30 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 17: Kartoni Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 3.307,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 19: Setovi Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 3.635,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Usluge servisiranja postrojenja za medicinske plinove i medicinskih uređaja Dräger za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (ekskluzivna prava) Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 5.1.2011. 86.863,80 Službeni glasnik BiH 5/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Implantati za intramedularnu fiksaciju natkoljenice i potkoljenice (proksimalni, dijafiza i distavnl dio) - titanijum Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 4.11.2011. 268.907,85 Službeni glasnik BiH 9/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 4: Totalna cementna endoproteza koljena Otvoreni Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 4.11.2011. 31.100,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 6: Implantati za deformitete i prijelome kralježnice Otvoreni Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 4.11.2011. 856.230,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 7: Osteosintetski materijal za prednju i straţnju stabilizaciju torakolumbalne kralježnice Otvoreni Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 4.11.2011. 180.260,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 8: Endoproteze kuka (totalna i parcijalna) Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 4.11.2011. 182.546,16 Službeni glasnik BiH 9/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Servisiranje medicinske opreme za fizijatriju ENRAF - NONIUS za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Pregovarački Nedax d.o.o. Sarajevo 20.1.2011. 47.707,62 Službeni glasnik BiH 9/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Usluge servisiranja medicinske opreme za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (exluzivna prava) Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 18.2.2011. 10.062,00 Službeni glasnik BiH 18/11