Kantonalni sud u Sarajevu

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Kantonalni sud u Sarajevu Odluka o pokretanju ponovljenog postupka javne nabavke broj 009-0-Su-12-000591 od 10.04.2012. godine Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 29.1.2013. 328.300,00 Službeni glasnik BiH 10/13