Grad Doboj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Doboj Čišćenje ulica (kolovoza i trotoara uključujući trg i park) u gradu Doboju od snijega i leda u vremenu specijalnih zimskih uslova - Zimska služba za sezonu 2012 -2013. godina Otvoreni JOSIPOVIĆ d.o.o. Doboj Doboj 23.1.2013. 102.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Grad Doboj Pružanje bankarskih usluga, vođenje računa javnih prihoda i jedinstvenog računa trezora opštine Doboj Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 6.3.2013. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 22/13
Grad Doboj Kreditno zaduženje grada Doboja u iznosu od 2.000.000,00 KM (slovima:dva miliona konvertibilnih maraka) Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 28.3.2013. 2.748.006,54 Službeni glasnik BiH 26/13
Grad Doboj Lot 2: Održavanje semafora na području grada Doboja u 2013. godini Otvoreni TELEFONIJA VIDAKOVIĆ d.o.o. Doboj 12.4.2013. 18.800,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Grad Doboj Lot 2: Nabavka i ugradnja kanalizacionih armatura, slivnika i poklopaca u gradu Doboju u 2013. godini Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 19.4.2013. 11.100,00 Službeni glasnik BiH 36/13
Grad Doboj Lot 1: Čišćenje, održavanje i obnavljanje javnih zelenih površina, prikupljanje i odvoz smeća na području grada Doboja u 2013. godini Otvoreni Komunalno preduzeće PROGRES a.d. Doboj Doboj 26.4.2013. 215.619,50 Službeni glasnik BiH 38/13
Grad Doboj Lot 2: Čišćenje i održavanje javnih asfaltnih površina, prikupljanje i odvoz smeća na području grada Doboja u 2013. godini Otvoreni Komunalno preduzeće PROGRES a.d. Doboj Doboj 26.4.2013. 87.983,93 Službeni glasnik BiH 38/13
Grad Doboj Lot 1: Elektoenergetski priključak Otvoreni Stator GS d.o.o. Doboj 4.6.2013. 29.394,38 Službeni glasnik BiH 47/13
Grad Doboj Lot 3: Vodovodni priključak Otvoreni Vodovod a.d. Doboj Doboj 5.6.2013. 23.165,24 Službeni glasnik BiH 47/13
Grad Doboj Održavanje i sanacija gradskih saobraćajnica u gradu Doboju u 2013. Otvoreni GP Niskogradnja a.d. Teslić 17.7.2013. 44.010,00 Službeni glasnik BiH 59/13
Grad Doboj Oglašavanje Grada Doboja u dnevnoj štampi za 2013. Otvoreni Glas Srpske a.d. Banja Luka 26.7.2013. 687,50 Službeni glasnik BiH 63/13
Grad Doboj Lot 1: Nabavka materijala i izgradnja dijela sekundarne mreže vodovoda u Sjenini Otvoreni GP Niskogradnja a.d. Teslić 3.9.2013. 70.769,44 Službeni glasnik BiH 71/13
Grad Doboj Lot 2: Izgradnja produžetka kanalizacione mreže Donji Šušnjari u ul. Đurđevdanskoj u Doboju Otvoreni GP Niskogradnja a.d. Teslić 3.9.2013. 11.357,29 Službeni glasnik BiH 71/13
Grad Doboj Izgradnja toplovodnog priključka za stambeno poslovni objekat Dijamant (D5, D6, D7) u Doboju Otvoreni ENERGOTEHNIKA d.o.o. Doboj 2.8.2013. 24.420,48 Službeni glasnik BiH 71/13
Grad Doboj Medijsko praćenje značajnih aktivnosti na području grada Doboja u 2013. i 2014. Otvoreni Alternativna televizija d.o.o. Banja Luka 6.9.2013. 110.020,51 Službeni glasnik BiH 71/13
Grad Doboj Čišćenje ulica (kolovoza i trotoara uključujući trg i park) u gradu Doboju od snijega i leda u vremenu specijalnih zimskih uslova - Zimska služba za sezonu 2013.-2014. Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 19.11.2013. 73.805,26 Službeni glasnik BiH 93/13
Grad Doboj Izrada Regulacionog plana Srednjoškolski centar-Usora Doboj Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 19.11.2013. 12.490,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Grad Doboj Lot 1: Izgradnja elektroenergetskog priključka za poslovni objekatAutobuska stanica u ulici Jug Bogdana u Doboju Otvoreni Stator GS d.o.o. Doboj 20.12.2013. 24.873,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Grad Doboj Lot 2: Izgradnja vodovodnog i kanalizacionog priključka za poslovni objekat Autobuska stanica u ulici Jug Bogdana u Doboju Otvoreni Autokomerc AD Doboj 20.12.2013. 10.997,07 Službeni glasnik BiH 2/14
Grad Doboj Lot 1: Izgradnja elektroenergetskog priključka za stambeno-poslovni objekat Venera u ulici Karađorđeva br.1 u Doboju Otvoreni Stator GS d.o.o. Doboj 24.12.2013. 24.490,05 Službeni glasnik BiH 2/14
Grad Doboj Lot 4: Izgradnja vodovodnog i kanalizacionog priključka za stambeno-poslovni objekat Venera u ulici Karađorđeva br.1 u Doboju Otvoreni Vodovod a.d. Doboj 24.12.2013. 21.034,87 Službeni glasnik BiH 2/14
Grad Doboj Izrada šumskoprivredne osnove za privatne šume na području grada Doboja za period 2014.-2024. Otvoreni Šuma plan d.o.o. Banja Luka 29.1.2014. 134.820,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Grad Doboj Redovno održavanje javne rasvjete na području grada Doboja u 2014. Otvoreni TELEFONIJA VIDAKOVIĆ d.o.o. Doboj 13.2.2014. 21.196,40 Službeni glasnik BiH 14/14
Grad Doboj Pružanje usluga održavanja, kontrole i popravke informacionog sistema za naplatu parkinga putem SMS-a u 2014. Otvoreni Sipos d.o.o. Doboj Doboj 14.2.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Grad Doboj Oglašavanje Grada Doboja u dnevnoj štampi za 2014. Otvoreni Glas Srpske a.d. Banja Luka 14.2.2014. 9.037,50 Službeni glasnik BiH 14/14