Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Samostalni aparat za hemodijalizu sa dodacima Konkurentski Fresenius Medical Care BH d.o.o. Sarajevo 20.12.2010. 18.054,86 Službeni glasnik BiH 1/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Javna nabavka lož-ulja BAS 1002 LUEL Otvoreni APS d.o.o. Lištani Livno 29.12.2010. 143.500,00 Službeni glasnik BiH 3/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Pšenički bijeli kruh; Pšenični polu-bijeli Konkurentski Li pek d.o.o. Livno Livno 23.2.2011. 23.271,30 Službeni glasnik BiH 18/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Nabava svježeg mesa Konkurentski Davor d.o.o. Livno 20.4.2011. 44.013,64 Službeni glasnik BiH 36/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Benzin i dizel Konkurentski T dizel d.o.o. Novi Travnik 13.6.2011. 46.029,21 Službeni glasnik BiH 55/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Nabavka usluga demontiranja, pakiranja, odvoza i zbrinjavanja CT uređaja Shimadzu SCT-7800 TX Pregovarački SHIMADZU d.o.o. Sarajevo 3.8.2011. 30.000,01 Službeni glasnik BiH 68/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 1: Javna nabava medicinske dokumentacije Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 31.8.2011. 6.808,50 Službeni glasnik BiH 72/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 2: Javna nabava uredskog materijala Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 31.8.2011. 5.882,39 Službeni glasnik BiH 72/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 3: Javna nabava tonera i traka Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 31.8.2011. 2.768,93 Službeni glasnik BiH 72/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 1: Javna nabava lijekova koji djeluju na digestivni trakt (ATK-A) Otvoreni UNA FARMACIJA d.o.o. Bihać Bihać 8.9.2011. 30.182,20 Službeni glasnik BiH 76/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 2: Javna nabava lijekova koji djeluju na krv i krvotvorne organe (ATK-B) Otvoreni UNA FARMACIJA d.o.o. Bihać Bihać 8.9.2011. 111.335,65 Službeni glasnik BiH 76/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 3: Javna nabava lijekova koji djeluju na kardiovaskularni i respiratorni sustav Otvoreni UNA FARMACIJA d.o.o. Bihać Bihać 8.9.2011. 21.957,10 Službeni glasnik BiH 76/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 4: Javna nabava lijekova koji djeluju na kožu-dermatici (ATK-D), lijekova sa učinkom na urogenitalni sustav i spolnih hormona (ATK-D) i sustavni hormonski lijekovi (ATK-H) Otvoreni Medika d.o.o. Mostar 6.9.2011. 8.359,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 5: Javna nabava lijekova za liječenje sustavnih infekcija (ATK-J) i sustavni antifektivi Otvoreni UNA FARMACIJA d.o.o. Bihać Bihać 8.9.2011. 123.430,75 Službeni glasnik BiH 76/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 6: Javna nabava lijekova koji djeluju na koštano-mišićni sustav (ATK-M), koji djeluju na nervni sustav (ATK-N) i lijekovi koji djeluju na osjetila (ATK-S) Otvoreni UNA FARMACIJA d.o.o. Bihać Bihać 8.9.2011. 50.927,75 Službeni glasnik BiH 76/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 7: Javna nabava kirurških šivaćih materijala-konci Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 26.8.2011. 28.086,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 8: Javna nabava zaštitnih sredstava, papira i drugih potrošnih materijala i sredstava Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 30.8.2011. 3.488,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 9: Javna nabava potrošnog, sanitetskog, zavojnog materijala i ljepljivog zavojnog materijala Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 30.8.2011. 49.255,50 Službeni glasnik BiH 76/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 10: Javna nabava rukavica, kapa i maska Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 30.8.2011. 16.903,95 Službeni glasnik BiH 76/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 11: Javna nabava kemikalija, sredstava za dezinfekciju i pomoćnih sredstava Otvoreni INEL Medicinska tehnika Sarajevo Sarajevo 26.8.2011. 17.027,35 Službeni glasnik BiH 76/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 12: Javna nabava medicinskih sredstava i matrijala od guma i PVC maska Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 30.8.2011. 38.188,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 13: Javna nabava igla, kanila, lanceta, pipeta i ostalih sličnih sredstava za laboratorijsku i tranfuzijsku dijagnostiku i primjenu terapije Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 31.8.2011. 35.262,80 Službeni glasnik BiH 76/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno ID kartice, serumi i druge robe Pregovarački MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 6.10.2011. 27.005,12 Službeni glasnik BiH 82/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Nabava AXYM testova za transmisione bolesti za potrebe službe za transfuziju Pregovarački Melcom d.o.o. Mostar 21.11.2011. 42.183,21 Službeni glasnik BiH 96/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Nabava robe-jedinica za miješanje (mješača) na biokemijskom analizatoru AU 400 Olympus Pregovarački INEL - MED d.o.o. Mostar 24.11.2011. 7.956,08 Službeni glasnik BiH 100/11