JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnci Kreka d.o.o. Tuzla (ZD Rudnik uglja Gračanica d.o.o., ZD Rudnik Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila)

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnci Kreka d.o.o. Tuzla (ZD Rudnik uglja Gračanica d.o.o., ZD Rudnik Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila) Nabavka Notebook računara za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i ZD Rudnici uglja Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 5.11.2012. 53.984,00 Službeni glasnik BiH 1/13