JP Vodovod a.d. Trebinje

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 1: Mašinsko izvođenje zemljanih radova Otvoreni Bejat d.o.o. Trebinje 5.12.2012. 27.680,00 Službeni glasnik BiH 102/12
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 2: Ručno izvođenje zemljanih radova u 2012./2013.godini Otvoreni Bejat d.o.o. Trebinje 5.12.2012. 85.420,00 Službeni glasnik BiH 102/12
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 3: Nabavka i ugradnja materijala za podsloje i nadsloje nad cijevima i šahtovima u 2012./2013.godini Otvoreni Bejat d.o.o. Trebinje 5.12.2012. 24.220,00 Službeni glasnik BiH 102/12
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 1 - Namještaj za kafe kuhinju od univer ploča Otvoreni DINECO d.o.o. Trebinje 26.5.2015. 2007,91 SG 47/15
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 2 - Pokretna komoda, kombinvani ormar za odlaganje dokumentacije Otvoreni DINECO d.o.o. Trebinje 26.5.2015. 657,81 SG 47/15
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 3 - Klima uređaj 12-ka 3,5 KW (hlađenje/grijanje) Otvoreni Bankom Inžinjering d.o.o. Trebinje 26.5.2015. 749,00 SG 47/15
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 4 - Prozori, vrata i pregrade od PVC profila Otvoreni IAT Standard Trebinje 26.5.2015. 2.301,00 SG 47/15
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 6 - Analizator za kontrolu rezidualnog hlora sa isporukom, montažm, kalibrisanjem, uvezivanjem sa pisačem i puštanje u rad. Otvoreni HIDROSANITAS BH d.o.o. Trebinje 26.5.2015. 2.800,00 SG 47/15
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 11 - Sisitem video obezbjeđenja da se omogući stalna kontrola objekata postrojenja, ulaza u objekat i slično. Otvoreni Sector Security d.o.o. Pale 26.5.2015. 2.430,00 SG 47/15
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 12 - Portabl turbidmetar za mjerenje mutnoće vode. Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 26.5.2015. 1.103,85 SG 47/15
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 1 - Građevinski materijal Otvoreni SP STONE d.o.o. Pale 13.7.2015. 14.413,05 SG 61/15
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 2 - Kameni agregat i beton Otvoreni REAL INŽENJERING d.o.o. Pale 13.7.2015. 5.760,00 SG 61/15
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 3 - Elektro materijal Otvoreni FRIKOM d.o.o. Trebinje 13.7.2015. 3.334,07 SG 61/15
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 1 - Materijal za dezinfekciju pitke vode (hlor) za potrebe J.P. Vodovod A.D. Trebinje Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Petrovo 21.8.2015. 7.750,00 SG 72/15
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 2 - Sitan materijal i inventar za labaratoriju Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 21.8.2015. 316,50 SG 72/15
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 1 - Nabavka nafte i benzina za potrebe mehanizacije J.P. Vodovod A.D. Trebinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 14.10.2015. 26.616,61 SG 89/15
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 2 - Nabavka motornog ulja i maziva za potrebe mehanizacije J.P. Vodovod A.D. Trebinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 14.10.2015. 2.525,28 SG 89/15