Kosmos a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Kosmos a.d. Banja Luka Nabavka 150 t mazuta (sadržaja do 3% sumpora) Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 26.11.2012. 194.250,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Kosmos a.d. Banja Luka Lot 1: Elektrotehnički instrumenti Otvoreni Blutel d.o.o. Banja Luka 11.7.2014. 89.880,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Kosmos a.d. Banja Luka Lot 2: Mašinska oprema Otvoreni WALTER t.u. d.o.o. Banja Luka 25.7.2014. 81.076,07 Službeni glasnik BiH 62/14
Kosmos a.d. Banja Luka Lot 4: Uređaj za filtriranje Otvoreni Blutel d.o.o. Banja Luka 11.7.2014. 49.400,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Kosmos a.d. Banja Luka Lot 5: Alat u elektrotehnici Otvoreni Blutel d.o.o. Banja Luka 11.7.2014. 11.302,00 Službeni glasnik BiH 62/14