Općinski sud u Živinicama

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Općinski sud u Živinicama Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 14.687,06 Službeni glasnik BiH 100/12
Općinski sud u Živinicama Dvogodišnja nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 9.9.2015. 25.957,68 SG 76/15
Općinski sud u Živinicama Nabavka i isporuka tonera i tinti Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 16.11.2015. 20.110,42 SG 93/15
Općinski sud u Živinicama Nabavka usluga osiguranja motornih vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 24.11.2015. 1.906,00 SG 93/15
Općinski sud u Živinicama Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 11.906,50 SG 97/15
Općinski sud u Živinicama Nabavka i isporuka lož ulja za ugovorne organe Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 7.682,93 SG 97/15
Općinski sud u Živinicama Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 4.246,45 SG 99/15
Općinski sud u Živinicama Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 428,79 SG 99/15
Općinski sud u Živinicama Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 11.700,41 SG 99/15
Općinski sud u Živinicama Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 6.093,79 SG 99/15