Kantonalni sud u Tuzli

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Kantonalni sud u Tuzli Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 5.666,90 Službeni glasnik BiH 100/12
Kantonalni sud u Tuzli Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 2.018,68 SG 72/15
Kantonalni sud u Tuzli Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona Otvoreni OSLOBOĐENJE d.o.o. Ilidža 12.8.2015. 5.849,64 SG 72/15
Kantonalni sud u Tuzli Dvogodišnja nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 9.9.2015. 8.651,93 SG 76/15
Kantonalni sud u Tuzli Nabavka i isporuka tonera i tinti Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 16.11.2015. 4.944,40 SG 93/15
Kantonalni sud u Tuzli Nabavka usluga osiguranja motornih vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 24.11.2015. 1.856,00 SG 93/15
Kantonalni sud u Tuzli Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 2.123,22 SG 99/15
Kantonalni sud u Tuzli Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 837,43 SG 99/15
Kantonalni sud u Tuzli Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 24.828,66 SG 99/15
Kantonalni sud u Tuzli Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 8.817,41 SG 99/15