Komisija za koncesije TK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Komisija za koncesije TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 300,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Komisija za koncesije TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 75,57 SG 72/15
Komisija za koncesije TK Dvogodišnja nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 9.9.2015. 289,94 SG 76/15
Komisija za koncesije TK Nabavka i isporuka tonera i tinti Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 16.11.2015. 246,82 SG 93/15
Komisija za koncesije TK Nabavka usluga osiguranja motornih vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 24.11.2015. 766,00 SG 93/15
Komisija za koncesije TK Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 324,61 SG 99/15
Komisija za koncesije TK Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 12,92 SG 99/15
Komisija za koncesije TK Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 2.392,00 SG 99/15