Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 2.502,84 Službeni glasnik BiH 100/12
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 2.018,69 SG 72/15
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona Otvoreni OSLOBOĐENJE d.o.o. Ilidža 12.8.2015. 3.509,79 SG 72/15
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK Dvogodišnja nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 9.9.2015. 9.881,75 SG 76/15
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK Nabavka i isporuka tonera i tinti Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 16.11.2015. 2.472,20 SG 93/15
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK Nabavka usluga osiguranja motornih vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 24.11.2015. 1.808,00 SG 93/15
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 2.123,30 SG 99/15
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 649,97 SG 99/15
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 1.313,39 SG 99/15