Opština Travnik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Travnik Lot 1: Zimsko održavanje cesta Nova Bila-Rudnik od 15.11.2012. do 15.3.2013. Otvoreni Građevinar d.o.o. Novi Travnik 22.10.2012. 34.663,46 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Travnik Lot 2: Zimsko održavanje cesta, zona Karaula sa navedenim dionicama od 15.11.2012. do 15.3.2013. Otvoreni Merkez Oil d.o.o. Novi Travnik Novi Travnik 22.10.2012. 37.957,26 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Travnik Lot 3: Zimsko održavanje cesta,Zona Polje - Slimena od 15.11.2012. do 15.3.2013. Otvoreni Građevinar d.o.o. Novi Travnik 22.10.2012. 25.711,53 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Travnik Lot 4: Zimsko održavanje cesta, Bukovača-Guča Gora od 15.11.2012. do 15.3.2013. Otvoreni Građevinar d.o.o. Novi Travnik 22.10.2012. 17.230,76 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Travnik Lot 5: Zimsko održavanje cesta, Goleš od 15.11.2012. do 15.3.2013. Otvoreni Merkez Oil d.o.o. Novi Travnik Novi Travnik 22.10.2012. 6.029,91 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Travnik Lot 6: Zimsko održavanje cesta, Bijelo Bučje-Pulac od 15.11.2012. do 15.3.2013. Otvoreni Merkez Oil d.o.o. Novi Travnik Novi Travnik 22.10.2012. 8.645,29 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Travnik Lot 8: Zimsko održavanje cesta, Bruneji od 15.11.2012. do 15.3.2013. Otvoreni Eterna-teks d.o.o. Travnik Travnik 22.10.2012. 5.981,02 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Travnik Lot 9: Zimsko održavanje cesta, Vitovlje-Gornji Koričani od 15.11.2012. do 15.3.2013. Otvoreni Eterna-teks d.o.o. Travnik Travnik 22.10.2012. 16.752,00 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Travnik Lot 10: Zimsko održavanje cesta, Međurići-Zagrađe od 15.11.2012. do 15.3.2013. Otvoreni Merkez Oil d.o.o. Novi Travnik Novi Travnik 22.10.2012. 23.619,65 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Travnik Lot 11: Zimsko održavanje cesta, Višnjevo od 15.11.2012. do 15.3.2013. Otvoreni Eterna-teks d.o.o. Travnik Travnik 22.10.2012. 21.258,46 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Travnik Lot 12: Zimsko održavanje cesta, Mehurići-Suhi Do od 15.11.2012. do 15.3.2013. Otvoreni Merkez Oil d.o.o. Novi Travnik Novi Travnik 22.10.2012. 11.926,50 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Travnik Lot 13: Zimsko održavanje cesta, Han Bila-Grahovčići od 15.11.2012. do 15.3.2013. Otvoreni Teling d.o.o. Travnik, Kamenjak-cop d.o.o. Travnik Travnik 22.10.2012. 14.718,80 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Travnik Lot 14: Zimsko održavanje cesta, Rudnici-Kljaci od 15.11.2012. do 15.3.2013. Otvoreni Građevinar d.o.o. Novi Travnik 22.10.2012. 7.471,15 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Travnik Lot 15: Zimsko održavanje cesta, Vlahovići-Pirići od 15.11.2012. do 15.3.2013. Otvoreni Eterna-teks d.o.o. Travnik Travnik 22.10.2012. 16.261,53 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Travnik Lot 16: Zimsko održavanje cesta, Kalibunar-Ovčarevo od 15.11.2012. do 15.3.2013. Otvoreni Eterna-teks d.o.o. Travnik Travnik 22.10.2012. 7.333,33 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Travnik Lot 17: Zimsko održavanje cesta, Pirota od 15.11.2012. do 15.3.2013. Otvoreni Eterna-teks d.o.o. Travnik Travnik 22.10.2012. 11.965,70 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Travnik Lot 18: Zimsko održavanje cesta, Potkraj od 15.11.2012. do 15.3.2013. Otvoreni Eterna-teks d.o.o. Travnik Travnik 22.10.2012. 14.017,06 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Travnik Lot 20: Zimsko održavanje cesta, Turbe II od 15.11.2012. do 15.3.2013. Otvoreni Merkez Oil d.o.o. Novi Travnik Novi Travnik 22.10.2012. 10.213,67 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Travnik Lot 21: Zimsko održavanje cesta, Paklarevo II od 15.11.2012. do 15.3.2013. Otvoreni Eterna-teks d.o.o. Travnik Travnik 22.10.2012. 2.222,22 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Travnik Revizija Glavnog projekta mašinskih instalacija za objekat PSKC Pirota (sportska dvorana) u Travniku, prema projektnom zadatku iz tenderske dokumentacije Otvoreni ENERGOTEHNIKA d.o.o. Doboj 23.11.2012. 1.700,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Opština Travnik Lot 7: Zimsko održavanje cesta i ulica na području općine Travnik za pe riod od 15.11.2012. godine do 15.03.2013. godine-zona Babanovac Otvoreni Kamenjak-cop d.o.o. Travnik 4.12.2012. 16.991,45 Službeni glasnik BiH 102/12
Opština Travnik Lot 19: Zimsko održavanje cesta i ulica na području općine Travnik za period od 15.11.2012. godine do 15.03.2013. godine - zona Turbe 1 Otvoreni Merkez Oil d.o.o. Novi Travnik Novi Travnik 4.12.2012. 13.162,39 Službeni glasnik BiH 102/12
Opština Travnik Nabavka i isporuka građevinskog materijal Otvoreni Almy d.o.o. Zenica Zenica 17.12.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Opština Travnik Nabavka multifunkcionalne mašine za Službu za vodosnabdijevanje Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 23.1.2013. 120.360,00 Službeni glasnik BiH 6/13
Opština Travnik Lot 1: Karaula Otvoreni Teling d.o.o. Travnik Travnik 30.1.2013. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13