Zavod za javno zdravstvo KS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za javno zdravstvo KS Vakcina protiv bjesnila Pregovarački PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 4.9.2012. 6.400,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Zavod za javno zdravstvo KS Humani rabies imunoglobulin Pregovarački Melcom d.o.o. Mostar 13.9.2012. 3.641,76 Službeni glasnik BiH 85/12
Zavod za javno zdravstvo KS Izvođenje Druge operativne faze - jesen 2012. godine obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo u 2012. godini Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 18.12.2012. 55.700,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Zavod za javno zdravstvo KS Lot 1: Hranjive podloge Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 22.8.2013. 8.541,72 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za javno zdravstvo KS Lot 2: Reagensi Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 22.8.2013. 1.346,40 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za javno zdravstvo KS Lot 4: Serumi za brze testove Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 22.8.2013. 3.974,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za javno zdravstvo KS Lot 5: Serumi za reuma testove i sifilis Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 22.8.2013. 7.220,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za javno zdravstvo KS Lot 6: Specifični materijal Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 22.8.2013. 2.880,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za javno zdravstvo KS Lot 7: Specifični testovi Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 22.8.2013. 210,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za javno zdravstvo KS Lot 8: Antibiogram diskovi Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 22.8.2013. 11.960,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za javno zdravstvo KS Lot 9: Laboratorijsko suđe: staklo Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 22.8.2013. 4.271,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za javno zdravstvo KS Lot 10: Laboratorijsko suđe: plastika Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 22.8.2013. 51.130,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za javno zdravstvo KS Lot 11: Potrošni materijal Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 22.8.2013. 1.549,40 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za javno zdravstvo KS Lot 12: Specifični potrošni materijal Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 22.8.2013. 1.450,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za javno zdravstvo KS Lot 13: Standardi za ph metar i konduktometar Otvoreni Sartorius Libra Elektroniks d.o.o. Sarajevo 22.8.2013. 3.676,10 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za javno zdravstvo KS Lot 14: Sanitetski materijal Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 22.8.2013. 3.908,50 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za javno zdravstvo KS Lot 15: Dezinfekciona sredstva i sredstva za pranje Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 22.8.2013. 23.300,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za javno zdravstvo KS Lot 16: Čvrste i tečne hemikalije Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 22.8.2013. 8.096,79 Službeni glasnik BiH 71/13