Opština Bosanski Petrovac

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Bosanski Petrovac Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija 15 ratom oštećenih objekata na području općine Bosanski Petrovac Otvoreni Krupa-Invest d.o.o. Bosanska Krupa 12.10.2012. 113.964,79 Službeni glasnik BiH 83/12
Opština Bosanski Petrovac Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacione mreže Bosanskog Petrovca-I FAZA Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.12.2012. 36.666,67 Službeni glasnik BiH 4/13
Opština Bosanski Petrovac Zimsko održavanje puteva na području opštine Bosanski Petrovac u sezoni 2012/2013 Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 7.12.2012. 68.376,00 Službeni glasnik BiH 6/13
Opština Bosanski Petrovac Izvođenje radova u projektu Izgradnja istočnog dijela analizacione mreže Bosanski Petrovac Otvoreni KOMUNALNO d.o.o. za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac 13.5.2013. 110.952,26 Službeni glasnik BiH 42/13
Opština Bosanski Petrovac Usluge na zimskom održavanju puteva za zimsku sezonu 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 Otvoreni Didovići d.o.o. Bosanski Petrovac Bosanski Petrovac 2.12.2013. 225.000,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Opština Bosanski Petrovac Radovi na izgradnji sistema vodosnabdijevanja MZ Smoljana i MZ Kapljuh Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 10.1.2014. 127.770,01 Službeni glasnik BiH 4/14
Opština Bosanski Petrovac Izgradnja fekalne kanalizacione mreže Bosanskog Petrovca kanal F-6 od RO-1 do RO-19 L=808,27 m Otvoreni Divel d.o.o. Sanski Most 13.5.2014. 93.333,50 Službeni glasnik BiH 41/14
Opština Bosanski Petrovac Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulicama 25. novembar i Ploča Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 22.8.2014. 186.920,40 Službeni glasnik BiH 68/14
Opština Bosanski Petrovac Izgradnja priključne saobraćajnice M-5 Otvoreni Divel d.o.o. Sanski Most 19.8.2014. 106.875,67 Službeni glasnik BiH 68/14
Opština Bosanski Petrovac Nabavka usluga održavanja javne rasvjete na području općine Bosanski Petrovac Otvoreni MIG ELEKTRO Mrkonjić Grad 1.12.2014. 512.820,60 Službeni glasnik BiH 94/14
Opština Bosanski Petrovac Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete na dijelu magistralnog puta M5 Otvoreni MIG ELEKTRO Mrkonjić Grad 2.12.2014. 168.551,40 Službeni glasnik BiH 96/14
Opština Bosanski Petrovac Rekonstrukcija lokalnog puta Škrakića Brdo - Drinić Otvoreni MRKONJIĆPUTEVI d.o.o. Mrkonjić Grad Banja Luka 17.9.2015. 570.513,70 SG 76/15
Opština Bosanski Petrovac Izvođenje radova na rekonstrukciji (rehabilitaciji) puteva na području pogođenim poplavama u općini Bosanski Petrovac (MZ Smoljana i MZ Krnjeuša) Otvoreni Didovići d.o.o. Bosanski Petrovac Bosanski Petrovac 23.11.2015. 22.912,50 SG 95/15
Opština Bosanski Petrovac Nabavka radova na rekonstrukciji gradske vodovodne mreže u Bosanskom Petrovcu-vodovod Bišćani Otvoreni Montmontaža-plinovodovod d.o.o. Bosanski Petrovac 24.11.2015. 34.183,52 SG 95/15