Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Lot 2: Motorno vozilo Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 1.10.2012. 105.000,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Lot 1: Nabavka motronih vozila za potrebe Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 8.10.2012. 173.840,00 Službeni glasnik BiH 83/12
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Nabavka informaciono-tehničke opreme Otvoreni NET d.o.o. Mostar 10.10.2012. 70.092,29 Službeni glasnik BiH 85/12
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Nabavka goriva i drugog potrošnog materijala Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 29.11.2012. 91.706,68 Službeni glasnik BiH 105/12
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Lot 1: Nabavka SUV vozila Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 28.12.2012. 40.683,76 Službeni glasnik BiH 4/13
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Nabavka avionskih karata Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 7.7.2014. 59.829,07 Službeni glasnik BiH 56/14
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Nabavka hrane, prehrambenih artikala i sredstava za higijenu (humanitarni paketi) Pregovarački TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 10.7.2014. 25.462,50 Službeni glasnik BiH 56/14
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Nabavka goriva i drugog potrošnog materijala za motorna vozila Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 28.11.2014. 70.085,49 Službeni glasnik BiH 94/14
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Javna nabavka avionskih karata - pružanje usluga posredovanja u prodaji avionskih karata za potrebe Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Ilidža 16.11.2015. 70.940,18 SG 93/15