Grad Istočno Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Istočno Sarajevo Lot 1: Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 21.8.2012. 449.035,17 Službeni glasnik BiH 77/12
Grad Istočno Sarajevo Lot 2: Izvođenje keramičarskih, kamenopolagačkih radova, hidroistalacija i protivpožarne opreme sa ugradnjom Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 21.8.2012. 187.241,64 Službeni glasnik BiH 77/12
Grad Istočno Sarajevo Lot 3: Izvođenje elektroinstalacija Otvoreni K-inel d.o.o. Istočno Sarajevo 21.8.2012. 271.399,70 Službeni glasnik BiH 77/12
Grad Istočno Sarajevo Lot 4: Izvođenje mašinskih instalacija Otvoreni Montaža d.o.o. Istočno Sarajevo 21.8.2012. 425.614,97 Službeni glasnik BiH 77/12
Grad Istočno Sarajevo Lot 5: Izgradnja gasne kotlovnice Otvoreni Grijanjeinvest d.o.o. Pale 21.8.2012. 108.970,94 Službeni glasnik BiH 77/12
Grad Istočno Sarajevo Lot 7: Radovi na vanjskom uređenju Otvoreni Radis d.o.o. Istočno Sarajevo 21.8.2012. 86.819,68 Službeni glasnik BiH 77/12
Grad Istočno Sarajevo Izvođenje fasaderskih radova na objektu Administrativnog centra grada Istočno Sarajevo Otvoreni MAXMARA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 11.4.2012. 650.970,94 Službeni glasnik BiH 77/12
Grad Istočno Sarajevo Izvođenje radova eloksirane aluminijumske vanjske bravarije na Administrativnom centru grada Istočno Sarajevo Otvoreni MAXMARA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 11.4.2012. 650.970,94 Službeni glasnik BiH 90/12
Grad Istočno Sarajevo Nabavka specijalnog navalnog vatrogasnog vozila sa nadogradnjom Otvoreni Faring d.o.o. Sarajevo 5.1.2012. 245.700,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Grad Istočno Sarajevo Nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 13.5.2014. 57.467,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Grad Istočno Sarajevo Lot 1 - Nabavka novog specijalnog vatrogasnog vozila za gašenje vodom i vazdušnim pjenilom Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 24.2.2015. 229.495,00 SG 17/15
Grad Istočno Sarajevo Lot 2 - Nabavka novog specijalnog vatrogasnog vozila (hidraulična platforma sa korpom) Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 24.2.2015. 169.495,00 SG 17/15
Grad Istočno Sarajevo Nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 14.5.2015. 41.100,89 SG 45/15
Grad Istočno Sarajevo Lot 1 - Nabavka usluga fiksne telefonije putem 20 korisničkih brojeva Otvoreni MTEL Banja Luka 12.8.2015. 22.820,35 SG 68/15
Grad Istočno Sarajevo Lot 2 - Nabavka usluga mobilne telefonije putem mreže od 25 mobilnih telefona Otvoreni MTEL Banja Luka 12.8.2015. 7511,00 SG 68/15
Grad Istočno Sarajevo Lot 3 - Nabavka usluga interneta i prenosa podataka putem 7 internetskih paketa Otvoreni MTEL Banja Luka 12.8.2015. 5.760,00 SG 68/15
Grad Istočno Sarajevo Nabavka tri specijalna vatrogasna vozila za gašenje šumskih požara, sa pogonom 4h4 i nadogradnjom pripremljenom za ugradnju postojeće pumpe visokog pritiska HDL 250. Otvoreni ŠUMOOPREMA d.o.o. Banja Luka 19.10.2015. 269.490,00 SG 85/15