JP Komunalno d.o.o. Grude

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalno d.o.o. Grude Nabava goriva, maziva i akumulatora Otvoreni Perišić d.o.o. Grude 4.8.2012. 170.000,00 Službeni glasnik BiH 72/12
JP Komunalno d.o.o. Grude Nabava goriva i maziva za potrebe ugovornog organa Otvoreni Perišić d.o.o. Grude 9.9.2014. 79.324,79 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Komunalno d.o.o. Grude Sukcesivna nabava vodomaterijala Otvoreni TG FERIMPORT d.o.o Čitluk 1.12.2014. 114.057,77 Službeni glasnik BiH 94/14
JP Komunalno d.o.o. Grude Nabava goriva za službena vozila JP KOMUNALNO d.o.o. Grude Otvoreni Perišić d.o.o. Grude 16.10.2015. 64.566,50 SG 84/15