JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Lot 2: Reparatura SHP THYSSEN RHS 25/50 BL (Nabavka jedinačnih hidrauličkih stupaca) Otvoreni Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 30.7.2012. 38.725,43 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka mazivnih masti za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 2.10.2012. 7.878,90 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka teško zapaljive hidraulične tekućine tipa HFA-S za KMŠČ za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZDRMU Breza d.o.o. - Breza i ZD Rudnici Kreka d.o.o. - Tuzla Pregovarački Valbih d.o.o. Konjic 6.11.2012. 182.160,00 Službeni glasnik BiH 92/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka segmenta jamske pruge za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Breza d.o.o. Breza Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 18.2.2013. 203.392,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka dvoetažnog vibro sita za suho odsijavanje za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Sarajevo, ZD RMU Breza d.o.o.-Breza Otvoreni Vibratech d.o.o. Visoko Visoko 13.3.2013. 285.000,00 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Izvođenje radova na rekonstrukciji pružnog kolosijeka za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Sarajevo, ZD RMU Breza d.o.o. - Breza Otvoreni Glajz d.o.o. Sarajevo 29.4.2013. 331.886,30 Službeni glasnik BiH 36/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka opreme mehanizovanog širokočelnog kompleksa za podzemnu eksploataciju uglja Pregovarački Kopex S.A. Katowice Poljska 16.5.2013. 19.548.520,85 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka gumenih transportnih traka Otvoreni FTT Poljska 20.11.2013. 1.222.393,75 Službeni glasnik BiH 95/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Vibro sita za mokro odsijavanje Otvoreni Vibratech d.o.o. Visoko Visoko 5.12.2013. 299.800,00 Službeni glasnik BiH 100/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka, montiranje, testiranje i puštanje u probni rad mašina za izradu jamskih prostorija za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Breza d.o.o. - Breza i ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj Otvoreni REMAG S.A. Katowice Poljska 2.12.2013. 2.483.904,10 Službeni glasnik BiH 100/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP EP BiH d.d. Sarajevo i zavisnih društava, te revizija projektnog financijskog izvještaja za 2013. Pregovarački KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 17.12.2013. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka rezervnih dijelova za SHP THYSSEN RHS 25/50 BL za potrebe ZD RMU Breza d.o.o. Breza Pregovarački BNT Hidraulika d.d. Novi Travnik Novi Travnik 6.2.2014. 1.006.950,00 Službeni glasnik BiH 12/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka rezervnih dijelova, alata i potrošnog materijala proizvođača Kopex Poljska za rad i održavanje samohodne hidraulične podgrade Pregovarački Kopex S.A. Katowice Poljska 11.4.2014. 530.451,00 Službeni glasnik BiH 30/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka rezervnih dijelova, alata i pot. materijala proizvođača Eickhoff Njemačka za rad i održavanje smaohodne podgrade Pregovarački Kopex S.A. Katowice Poljska 11.4.2014. 531.336,00 Službeni glasnik BiH 30/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka rezervnih dijelova, alata i potr.materijala proizvođača Wichary poljska za rad i održavanje samohodne podgrade Pregovarački Kopex S.A. Katowice Poljska 11.4.2014. 161.574,00 Službeni glasnik BiH 30/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka metanskog eksploziva Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 21.4.2014. 460.280,00 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka centrifugalnih pumpi Otvoreni Ganges d.o.o. Doboj 16.4.2014. 164.178,42 Službeni glasnik BiH 34/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka eksplozivnih sredstava za potrebe ZD Rudnika Otvoreni POBJEDA-RUDET d.d. Goražde 13.10.2014. 267.208,40 Službeni glasnik BiH 83/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka mazivnih masti za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU/RU Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 4.11.2014. 31.143,70 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka ulja za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU/RU Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 4.11.2014. 99.288,95 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Istražno bušenje eksploataciono polje Kamenice Pregovarački Geoservis d.o.o. Živinice 3.8.2015. 19.950,00 SG 63/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza 1.Elektromotor 37 kW, 500V, 1460 o/min, u Ex izvedbi sa uvodnicom za kabal EpN 53 3x16 mm2 i uvodnicom za kabal EpN 53 3x2,5 mm2 , komada 4; 2.Elektromotor 55 kW, 500V, 1460 o/min, u Ex izvedbi sa uvodnicom za kabal EpN 53 3x25mm2 i uvodnicom za kabal EpN 53 3x2,5 mm2 , komada 4; ( Elektromotori za teške uslove rada-režim rada S3-S4, oklopljeni, izvedba B3/B4, sa pojedinačnim certifikatima BiH Ex Komisije) Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 3.8.2015. 105.124,00 SG 63/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Jamsko drvo jela ili smrča Pregovarački NAHONAL-GAS d.o.o. Breza Breza 10.9.2015. 270.000,00 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka eksplozivnih sredstava za potrebe JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU Zenica, ZD RMU Kakanj, ZD RMU Breza, ZD RMU Abid Lolić, ZD RMU Đurđevik i ZD RU Kreka Otvoreni POBJEDA-RUDET d.d. Goražde 24.8.2015. 2.778.536,00 SG 76/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka eksploziva za podzemnu eksploataciju za potrebe JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU Breza, ZD RMU Kakanj, ZD RU Kreka, ZD RMU Zenica, ZD RMU Abid Lolić Bila i ZD RMU Đurđevik Otvoreni EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 2.10.2015. 1.797.134,96 SG 79/15