Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom RS a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom RS a.d. Banja Luka Nabavka pogonskog goriva i maziva za automobile Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 10.7.2012. 30.769,23 Službeni glasnik BiH 58/12
Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom RS a.d. Banja Luka Zakup računovodstvenog sofvera Otvoreni Banjalučka berza a.d. Banja Luka 29.1.2015. 82.051,28 SG 15/15
Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom RS a.d. Banja Luka Nabavka pogonskog goriva za putničke automobile bezolovni benzin sa 95 oktana, EURO 4 dizel gorivo, sa sukcesivnom isporukom na osnovu potreba ugovornog organa Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.7.2015. 36.000,00 SG 68/15