Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 1: Potrošni laboratorijski materijal Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.7.2012. 15.975,80 Službeni glasnik BiH 56/12
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 3: Nabavka lož ulja Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 7.2.2013. 51.171,20 Službeni glasnik BiH 12/13
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 2: Reagensi za biohemijski analizator integra 400+ Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 25.3.2013. 30.410,27 Službeni glasnik BiH 24/13
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 3: Reagensi za biohemijski analizator Mira Cobas Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 25.3.2013. 4.060,10 Službeni glasnik BiH 24/13
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 6: Reagensi za trombotrack i plameni fotometar Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 25.3.2013. 3.908,00 Službeni glasnik BiH 24/13
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 7: Reagensi za mini vidas Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 25.3.2013. 8.812,00 Službeni glasnik BiH 24/13
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 1: Dizel gorivo (euro dizel -euro IV) Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.4.2013. 37.878,67 Službeni glasnik BiH 28/13
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 2: Benzin - bezolovni Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.4.2013. 1.802,82 Službeni glasnik BiH 28/13
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 4: Reagensi za sysmex kx 21- n Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.4.2013. 5.496,66 Službeni glasnik BiH 32/13
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 5: Reagensi za micros ABX Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.4.2013. 8.653,50 Službeni glasnik BiH 32/13
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 1: Potrošni laboratorijski materijal Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 5.5.2014. 4.637,60 Službeni glasnik BiH 36/14
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 2: Reagensi za biohemijski analizator integra 400+ Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.5.2014. 41.820,25 Službeni glasnik BiH 36/14
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 5: Reagensi za Trombotrack i plameni fotometar Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 5.5.2014. 8.306,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 6: Reagensi za mini vidas Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 5.5.2014. 7.886,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 7: reagensi za Nycocard aparat Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 5.5.2014. 21.026,24 Službeni glasnik BiH 36/14
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 1: Nabavka dizel goriva (euro dizel IV) i benzin Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 8.7.2014. 41.462,04 Službeni glasnik BiH 56/14
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 2: Nabavka lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 8.7.2014. 51.800,00 Službeni glasnik BiH 56/14
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 1: Nabavka uređaja za sterilizaciju Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 15.9.2014. 147.846,50 Službeni glasnik BiH 75/14
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Nabavka ultrazvučnog aparata (Color doppler) Otvoreni BAWARIAMED d.o.o. Banja Luka 16.6.2015. 44.500,00 SG 49/15
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 1 - Nabavka goriva za motorna vozila (dizel,benzin) Otvoreni Super petrol d.o.o. Banja Luka 13.7.2015. 39.624,00 SG 57/15
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 2 - Lož ulje za grijanje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 9.7.2015. 44.450,00 SG 57/15
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 5 - Reagensi za Trombotrack i plameni fotometar Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 13.7.2015. 5.370,00 SG 59/15
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 6 - Reagensi za Mini Vidas Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 13.7.2015. 7.548,80 SG 59/15
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 7 - Reagensi za Nycocard Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 13.7.2015. 23.227,20 SG 59/15
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 1 - Potrošni laboratorijski materijal Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 13.7.2015. 12.528,40 SG 59/15