JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 1: Kancelarijski materijal Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 4.6.2012. 9.191,50 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 2: Ading role - termo različitih dimenzija i faks rola Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 4.6.2012. 13.430,00 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 3: Hamer papir B1 250 g bijeli - u boji Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 4.6.2012. 5.250,00 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 4: Klobučni papir Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 4.6.2012. 2.985,00 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 5: Selotejp Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 4.6.2012. 6.727,50 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Nabavka papira za štampu Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 10.4.2012. 332.890,00 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 1: Fotokopir papir A4 80 g Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 25.1.2013. 126.080,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 2: Registrator A4 Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 25.1.2013. 21.480,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 3: Klobučni papir Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 25.1.2013. 9.750,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 4: Koverte Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 25.1.2013. 8.980,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 5: Sveske tvrdi povez A5 i A4 Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 25.1.2013. 23.520,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 6: Zadaćnice i notne sveske Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 25.1.2013. 4.350,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Nabavka papira za štampu Otvoreni DEUS SYSTEM d.o.o. Banja Luka 12.3.2013. 377.965,00 Službeni glasnik BiH 28/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 3: Pribor za modeliranje (glina, plastelin) Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 12.6.2013. 2.210,00 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 4: Geometrijski pribor Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 12.6.2013. 3.500,00 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 6: Hamer papir Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 12.6.2013. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 7: Selotejp Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 12.6.2013. 13.070,00 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 8: Ading i faks role Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 12.6.2013. 20.390,00 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 10: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 12.6.2013. 13.377,50 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 11: Nabavka tonera i ketridža Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 12.6.2013. 31.715,00 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Nabavka udžbenika stranih jezika za osnovnu i srednju školu Otvoreni CAMBRIDGE CENTAR d.o.o. Banja Luka 25.6.2013. 397.906,50 Službeni glasnik BiH 64/13